79. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim

79. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim

79. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim

79. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. To wydarzenie jest synonimem największej żydowskiej akcji militarnej podczas II wojny światowej i pierwszego powstania, które miało miejsce w Europie przeciwko przerażającej i nieludzkiej opresji niemieckiego nazizmu.