Czym oddychamy?

Widik na mobilne płuca.

Minął dwutygodniowy okres, na który w naszym mieście pojawił się mobilny punkt mający pokazać jakim powietrzem oddychamy tzw. sztuczne płuca. Efekty na zdjęciu. Również w innych punktach miasta były i są zainstalowane czujniki pomiarowe.

Gmina zawarła umowę z firmą Global Innovative Solutions z siedzibą w Katowicach zainstalowanie czujnika pomiaru jakości powietrza w Solcu Kujawskim. Umowa została zawarta na czas określony od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r, a urządzenie znajduje się na Przychodni Zdrowia „Solmed” przy ul. Powstańców 7.

Firma prowadzi pomiar jakości powietrza w zakresie prowadzenia odczytu danych z czujnika, zapewniający kompleksowy monitoring otoczenia w systemie teleinformatycznym. Adres strony internetowej, na której funkcjonuje System: www.syngeos.pl.

Informacje o stanie powietrza w Solcu Kujawskim zamieszczone są dodatkowo na stronie internetowej www.soleckujawski .pl (na stronie głównej oraz w zakładce ekologia-czyste powietrze-stan jakości powietrza).

Z końcem  2022 r. Wydział Monitorin-gu Środowiska w Bydgoszczy na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środo-wiska i Gminy Solec Kujawski zakończył dwuletni cykl monitoringu jakości powietrza na terenie Solca Kujawskiego realizowany w latach 2021-2022.

Demontaż mobilnej stacji monitoringu powietrza, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy  ul. 29 Listopada 7, nastąpił 28 grudnia 2022 r. Lokalizacja stacji pomiarowej została ustalona przez Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy.

Wyniki prowadzonych pomiarów z 2021 r. wykorzystane zostały w „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021”, dostępny jest na stronie https://powietrze.gios.gov.pl/pip/rwms/2.

Natomiast wyniki pomiarów za 2022 r. zostaną uwzględnione w kolejnej rocznej ocenie jakości powietrza. Ponadto, dane z całego dwuletniego okresu badań będą wykorzystane w pięcioletniej ocenie jakości powietrza za lata 2019-2023, która zostanie opracowana w czerwcu 2024 r.