Rocznica wybuchu II wojny światowej

Mogiła zbiorowa pomordowanych solecczan.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Jak co roku samorząd organizuje uroczystość upamiętniającą walczących w obronie ojczyzny przed niemiecką napaścią w 1939 r. i ofiary hitlerowskiego terroru - zamordowanych mieszkańców naszego miasta. Zbiórka delegacji przed urzędem o godz. 10.50.
Miejsce
Cmentarz przy kościele Św. Stanisława.
Godzina
11.00