Setne urodziny

Delegacja samorządu z jubilatką.

Pani Stefania Jarosz 12 maja obchodziła swoje setne urodziny. Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedzili przedstawiciele soleckiego samorządu – burmistrz Adam Michalak, przewodniczący rady miejskiej Dariusz Chojnacki i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Justyna Żebrowska – Dudek. Przekazali serdeczne życzenia oraz jubileuszowy upominek. Tego dnia do S. Jarosz przybyła też delegacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obok życzeń, przekazała list prezesa ZUS z informacją o specjalnym dodatku do emerytury lub renty, wypłacanym co miesiąc seniorom, którzy ukończyli sto lat. Pani Stefanio – dużo zdrowia na dalsze lata.