Władze urzędu

Burmistrz Solca Kujawskiego

BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO
Adam Michalak   
tel. +48 52 387 01 44 (sekretariat urzędu)
e-mail: solecatsoleckujawski [dot] pl

Zastępca Burmistrza Solca Kujawskiego

ZASTĘPCA BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Kinga Ewa Rubaszewska
tel. +48 52 387 01 02
e-mail: k [dot] rubaszewskaatsoleckujawski [dot] pl

Sekretarz Gminy Solec Kujawski

SEKRETARZ GMINY
Magdalena Rudna-Plewa
tel. +48 52 387 01 03
e-mail: sekretarzatsoleckujawski [dot] pl

Skarbnik Gminy Solec Kujawski

SKARBNIK GMINY
Alina Kowalska
tel. +48 52 387 01 05  
e-mail: skarbnikatsoleckujawski [dot] pl

Cezary Ball

DYREKTOR WYDZIAŁU UTRZYMANIA MIASTA
Cezary Ball
tel. +48 52 387 01 60
e-mail: c [dot] ballatsoleckujawski [dot] pl

Justyna Żebrowska-Dudek

DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH
Justyna Żebrowska-Dudek
tel. +48 52 387 01 17
e-mail: uscatsoleckujawski [dot] pl

Iwona Konopa

DYREKTOR WYDZIAŁU INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Iwona Konopa
tel. +48 52 387 01 18
e-mail: i [dot] konopaatsoleckujawski [dot] pl