Świetlica - Chrośna

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

  1. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.: prowadzenie działalności przez świetlice jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

  2. Od dnia 29 maja 2021 r. prowadzenie działalności przez świetlice jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Adres: Chrośna 11


 

Miejscem spotkań mieszkańców wsi jest świetlica wiejska, która posiada bogate zaplecze kuchenne, sale noclegowe,

sanitariaty oraz salę główną. Tuż przy świetlicy znajduje się siłownia plenerowa oraz miejsce na ognisko.

W świetlicy swoją działalność prowadzi Koło Gospodyń Wiejskich zrzeszające członkinie z terenu wsi Chrośna.