Powiadomienia SMS

Urząd Miejski w Solcu Kujawskim informuje, że funkcjonuje SMS-owy system powiadamiania o terminach płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które podały w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi numer telefonu komórkowego, będą otrzymywać bezpłatne, krótkie wiadomości tekstowe SMS o zbliżającym się terminie płatności. Wszyscy zainteresowani, którzy dotychczas nie podali numeru telefonu kontaktowego bądź zmienili numer telefonu, a chcą otrzymywać powiadomienia, a także ci którzy podali swój numer telefonu, a nie chcą korzystać z powiadomień, proszeni są o złożenie w urzędzie oświadczenia o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody.

Kontakt: tel. 52 387 01 25, e-mail: czystagminaatsoleckujawski [dot] pl