Sprzedaż nieruchomości rolnych

Sprzedaż nieruchomości rolnych

W związku z wejściem w życie w dniu 12 czerwca br. przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019r. poz. 1362) dotyczących obowiązku publikacji przez zbywców zamiaru sprzedaży nieruchomości rolnych na ogólnopolskim, bezpłatnym portalu ogłoszeń eRolnik, dyrektor Bydgoskiego oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia rolnictwa zwrócił się do samorządów z uprzejmą prośbą o wystawianie zaświadczeń na wniosek zainteresowanych zbywców nieruchomości rolnych, odpowiadających wymogom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego określonym w art. 2a ust. 4d pkt. 3 ustawy. Pominięcie w publikowanym na eRolnik ogłoszeniu przeznaczenia nieruchomości spowoduje, że ogłoszenie zostanie uznane za nieważne i konieczna będzie ponowna, minimum 30-dniowa, publikacja przez zbywcę zamiaru sprzedaży nieruchomości rolnej, co z kolei bardzo wydłuży postępowanie administracyjne w sprawie wyrażenia zgody Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej, wydawanej w formie decyzji administracyjnej.

PISMO DO POBRANIA