Irena Santor

Irena Santor

Irena Santor (1934) - Pierwsza Dama Polskiej Piosenki urodziła się 9 grudnia w Papowie Biskupim, dzieciństwo spędziła w Solcu Kujawskim, skąd wyjechała w 1949 r. Przez cały okres kariery zawodowej, od występów w Mazowszu, do dziś jest wzorem najwyższej kultury muzycznej, czego dowodem są jej czołowe miejsca zajmowane w wielu konkurach i festiwalach krajowych oraz międzynarodowych. Swoją karierę rozpoczęła w 1951 roku w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze", gdzie zaśpiewała swój pierwszy wielki przebój "Ej, przeleciał ptaszek". Po opuszczeniu "Mazowsza", w 1959 roku dokonała pierwszych nagrań i zadebiutowała jako solistka na estradzie. Pierwsze wielkie sukcesy to udział w festiwalu sopockim w 1961 roku i zdobyte tam nagrody dla piosenek "Embarras" i "Walczyk na cztery ręce" oraz nagroda za interpretację tych piosenek. Potwierdzeniem kunsztu estradowego Ireny Santor było wykonanie w 1966 roku, na festiwalach w Opolu (I nagroda) i w Sopocie (III nagroda) piosenki "Powrócisz tu". Kolejne lata to nieprzerwane pasmo sukcesów, wiele występów, nagrań radiowych, płytowych i telewizyjnych. W 1991 roku artystka postanowiła zakończyć swoją karierę zawodową związaną z występami na estradzie. Zdecydowała zająć się pracą charytatywną i społeczną, sporadycznie tylko występując w różnych przedsięwzięciach z tym związanych. W 2009 roku, ku radości publiczności, która nigdy nie pogodziła się z odejściem artystki z estrady, Irena Santor  wznowiła swoje koncerty, występując od czasu do czasu w różnych miastach Polski. Rok 2009 zakończyła wielkim urodzinowo- jubileuszowym koncertem, w Sali Kongresowej, wieńczącym 50 lat Jej pracy artystycznej. 31 maja 2017 r. została uhonorowana przez władze Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, akademickim tytułem honorowym doktora honoris causa. Tytuł ten, nadawany jest przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nadanie tytułu miało miejsce podczas Uroczystego Posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi. Na uroczystości obecne były Burmistrz Solca Kujawskiego Teresa Substyk, Zastępca burmistrza Barbara Białkowska oraz Skarbnik gminy Alina Kowalska, które w imieniu samorządu złożyły artystce gratulacje i podziękowania za cały dorobek artystyczny.