Zagrożenie epidemiczne - ważne informacje

Szanowni Mieszkańcy!

Prosimy, by wszelkie możliwe sprawy załatwiać telefonicznie, pisemnie lub mailowo. W sprawach pilnych, dotyczących dowodów osobistych, ewidencji ludności i USC, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania tel. 387-01-17,
a w pozostałych sprawach urzędowych, oczywiście tylko tych bardzo pilnych - tel. 387-01-44.
O każdych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

PONIŻEJ PODAJEMY ADRESY STRON INTERNETOWYCH, NA KTÓRYCH MOŻNA ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM:

PAMIĘTAJ!

 • OD MOMENTU OTRZYMANIA DODATNIEGO WYNIKU TESTU NA COVID-10 PODLEGASZ OBOWIĄZKOWEJ IZOLACJI DOMOWEJ, A WSZYSTKIE OSOBY Z TOBĄ WSPÓŁZAMIESZKUJĄCE PODDANE SĄ OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNIE!
 • O NAŁOŻENIU KWARANTANNY W TYM WYPADKU NIE MUSI INFORMOWAĆ CIĘ SANEPID. (PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA NIE WYDAJE DECYZJI ZWIĄZANYCH W OBJĘCIEM KWARANTANNĄ. NAŁOŻENIE KWARANTANNY PRZEZ ORGANY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ JEST DOKUMENTOWANE WPISEM W SYSTEMIE EWP).
 • KWARANTANNA TRWA TYLE SAMO, ILE IZOLACJA CHOREJ OSOBY WSPÓŁZAMIESZKUJĄCEJ + 7 DNI.
 • PDDANIE SIĘ KWARANTANNIE JESTOBOWIĄZKIEM!

KONTROLĘ REALIZACJI OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY W WARUNKACH DOMOWYCH SPRAWUJĄ ORGANY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ ORAZ POLICJA, STRAŻ GRANICZNA, ŻANDARMERIA WOJSKOWA LUB WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ. PRZEPISY PRAWA PRZEWIDUJĄ MOŻLIWOŚĆ NAŁOŻENIA KARY FINANSOWEJ DO 30 TYS. ZŁ NA OSOBY, KTÓRE NIE PRZESTRZEGAJĄ KWARANTANNY.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONE :

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-kwarantannie

LUB

CAŁODOBOWEJ  INFOLINII  DO KONTAKTU Z INSPEKCJĄ SANITARNĄ:    +48 22 25 00 115.

WAŻNE!

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNIE PODLEGAJĄ:

 • OSOBY, KTÓRE ZOSTAŁY SKIEROWANE NA TEST W KIERUNKU WIRUSA SARS-COV-2 – KWARANTANNA JEST NAKŁADANA AUTOMATYCZNIE I TRWA OD DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO SKIEROWANIU NA TEST DO CHWILI UZYSKANIA UJEMNEGO WYNIKU TESTU, KTÓRY AUTOMATYCZNIE ZWALNIA Z ODBYWANIA OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY, NIE PÓŹNIEJ NIŻ PO UPŁYWIE 10 DNI OD DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO DNIU SKIEROWANIA DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ,
 • OSOBY, KTÓRE MIAŁY BLISKI KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ NP. W PRACY, SZKOLE – PRZEZ 10 DNI, LICZĄC OD DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO KONTAKCIE,
 • OSOBY ZAMIESZKUJĄCE Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ (IZOLOWANĄ) – OD DNIA UZYSKANIA POZYTYWNEGO WYNIKU TESTU PRZEZ OSOBĘ ZAKAŻONĄ (PODDANĄ IZOLACJI) DO UPŁYWU 7 DNI PO ZAKOŃCZENIU IZOLACJI OSOBY ZAKAŻONEJ, 
 • WYBRANE KATEGORIE CUDZOZIEMCÓW, KTÓRZY PRZEKRACZAJĄ TĘ GRANICĘ RP, KTÓRA STANOWI ZEWNĘTRZNĄ GRANICĘ UE – PRZEZ 10 DNI, LICZĄC OD DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO DNIU PRZEKROCZENIA GRANICY (WIĘCEJ INFORMACJI: KORONAWIRUS: WJAZD DO POLSKI).
   

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE TRWANIA KWARANTANNY:

 • NIE OPUSZCZAJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA, ZAKAZ OBEJMUJE TEŻ SPACERY Z PSEM, WYJŚCIA DO SKLEPU CZY DO LEKARZA,
 • W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OBJAWÓW CHOROBY (ZŁE SAMOPOCZUCIE, GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚCI), NALEŻY KONIECZNIE ZGŁOSIĆ TO LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU,
 • POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI LEKARZA, SANEPIDU ORAZ INNYCH SŁUŻB,
 • WSPÓŁPRACUJ ZE SŁUŻBAMI, W TYM Z SANEPIDEM I POLICJĄ W ZAKRESIE KONTROLI PRZEBYWANIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODCZAS TRWANIA KWARANTANNY,
 • ZAINSTALUJ OBOWIĄZKOWĄ APLIKACJĘ KWARANTANNA DOMOWA (DO POBRANIA NA STRONIE: APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA).
 • PODSTAWĄ WYPŁATY ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH PRZEZ PRACODAWCĘ LUB ZUS ZA OKRES NIEOBECNOŚCI W PRACY Z POWODU OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY JEST INFORMACJA Z SYSTEMU EWP.

UBEZPIECZONY PODDANY KWARANTANNIE W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM OSOBY, Z KTÓRĄ WSPÓLNIE ZAMIESZKUJE LUB PROWADZI WSPÓLNE GOSPODARSTWO DOMOWE  (POZYTYWNY WYNIK TESTU) POWINIEN DO WYPŁATY TYCH ŚWIADCZEŃ ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O KONIECZNOŚCI ODBYCIA KWARANTANNY. 

UBEZPIECZONY, KTÓRY UBIEGA SIĘ O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD DZIECKIEM LUB INNYM CZŁONKIEM RODZINY PRZEBYWAJĄCYM NA KWARANTANNIE LUB OBJĘTYM IZOLACJĄ W WARUNKACH DOMOWYCH, POWINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA TEJ OPIEKI.

PODMIOT, KTÓRY WYPŁACA ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY LUB SPRAWOWANIA OPIEKI (PRACODAWCA LUB ZUS) MOŻE WYSTĄPIĆ DO ORGANU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ O POTWIERDZENIE INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIACH.

WIĘCEJ INFORMACJI, W TYM WZORY OŚWIADCZEŃ, NA STRONIE: DOKUMENTOWANIE KWARANTANNY I IZOLACJI DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W RAZIE CHOROBY I OPIEKI