Spółki z udziałem Gminy

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
Solmed sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
Solmed sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
Telewizja Solec sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
Telewizja Solec sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.