Nabór na szkolenie instruktora Nordic Walking

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” przystępując do realizacji  międzyregionalnego projektu współpracy

pn.: „Zintegrowany Produkt Turystyczny SZLAK”, realizowany w ramach  poddziałania 19.3

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

objętego PROW na lata 2014 – 2020  ogłasza nabór na szkolenie instruktora  Nordic   Walking  

 

 1. Szkolenie jest organizowane w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej SZLAK  ze środków finansowanych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 2. LGD ,,Trzy Doliny” w ramach projektu zleci profesjonalnej firmie przeszkolenie  7 osób

z obszaru LSR LGD Trzy Doliny

 1. Osoby te podczas dwudniowego szkolenia zapoznają się z technikami uprawiania sportu

 Nordic Walking.

 1. Szkolenie zostanie zakończone uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do szkolenia

i prowadzenia grup Nordic Walking.

 1. Koszt szkolenia zostanie sfinansowany przez LGD Trzy Doliny

 2. Osoby zgłaszające muszą wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.trzydoliny.eu/aktualności 

 3.  i dostarczyć do siedziby   LGD Trzy Doliny,  86-022 Dobrcz, Gądecz 33 lub przesłać mailem  lgd [dot] trzydolinyatgmail [dot] com

 4. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 17.05.2021 do dnia 21.05.2021( (decyduje data nadania  przesyłki)

 5. LGD Trzy Doliny wybierze spośród zgłoszeń siedem osób biorąc pod uwagę aby był to

reprezentant każdej gminy z obszaru LGD Trzy Doliny

 1. O wyborze kandydatów oraz terminie szkolenia zostaną  zainteresowani powiadomieni

telefonicznie / mailowo

 1. Informacji na temat naboru udzielają pracownicy biura od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00 – tel. 795 423 090 , 739 246 434

Do pobrania