ZAGOSPODAROWANIE SKWERU GEN. ANTONIEGO HEDY – SZAREGO WRAZ Z BUDOWĄ TĘŻNI SOLANKOWEJ

Skwer Antoniego Hedy-Szarego.

W kwietniu br. rozpoczną się prace obejmujące budowę tężni solankowej, wykonanie instalacji wod. – kan. oraz elektrycznej dla zasilania tężni, utwardzenie terenu z kostki betonowej w rejonie tężni oraz montaż elementów małej architektury. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 162.000 zł.

MAPKA

Logotyp.