ZAGOSPODAROWANIE SKWERU GEN. ANTONIEGO HEDY – SZAREGO WRAZ Z BUDOWĄ TĘŻNI SOLANKOWEJ

Skwer Antoniego Hedy-Szarego.

W dniu 27 października 2023 roku została podpisała umowa z wykonawcą zadania pn. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej” firmą  YARDO BLUE Łukasz Okruciński. Zadanie zostanie wykonane w ramach projektu „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej”, który został dofinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 162.000 zł.

MAPKA

Logotyp.