Porady prawne

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO

Zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021, poz. 945) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży , udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Każda osoba, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta.

 

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO W ROKU 2024

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku należącym do Urzędu Gminy w Sicienku, przy ul. Nakielskiej 7, 86-014 Sicienko.

 1. Poniedziałek w godz. 10.00-14.00,
 2. Wtorek w godz. 14.00-18.00,
 3. Środa w godz. 12.00-16.00,
 4. Czwartek w godz. 12.00-16.00,
 5. Piątek w godz. 10.00-14.00.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie, przy ul. Szkolnej 4, 86-010 Koronowo.

 1. Poniedziałek w godz. 14.00-18.00,
 2. Wtorek w godz. 14.00-18.00,
 3. Środa w godz. 13.00-17.00,
 4. Czwartek w godz. 13.00-17.00,
 5. Piątek w godz. 8.30-12.30.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski przy ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski.

 1. Poniedziałek w godz. 10:00-14:00,
 2. Wtorek w godz. 10:00-14:00,
 3. Środa w godz. 14:00-18:00,
 4. Czwartek w godz. 14:00-18:00,
 5. Piątek w godz. 13:00-17:00.

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska oraz w Punkcie Konsultacyjno–Poradniczym przy ul. Długiej 30, 86-022 Dobrcz.

 1. Poniedziałek w godz. 9:00-13:00 Dobrcz,
 2. Wtorek w godz. 14:00-18:00 Dąbrowa Chełmińska,
 3. Środa w godz. 9:00-13:00 Dobrcz,
 4. Czwartek w godz. 14:00-18:00 Dobrcz,
 5. Piątek w godz. 8:00-12:00 Dąbrowa Chełmińska.

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Budynku Wielofunkcyjnym
w Brzozie, ul. Przemysłowa 1B, 86-061 Brzoza.

 1. Poniedziałek w godz. 14:00-18:00,
 2. Wtorek w godz. 9:00-13:00,
 3. Środa w godz. 14:00-18:00,
 4. Czwartek w godz. 9:00-13:00,
 5. Piątek w godz. 8:30-12:30.

REJESTRACJA NIEOPDŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO

501 615 484

 

 

w godzinach pracy urzędu:

Poniedziałek w godz. 7.30-15.30,

Wtorek w godz. 7.30-16.00,

Środa w godz. 7.30-15.30,

Czwartek w godz. 7.30-15.30,

Piątek w godz. 7.30-15.00.

 

Więcej informacji pod adresem:

https://powiat.bydgoski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna.html

https://bip.powiat.bydgoski.pl/kategorie/13-nieodplatna-pomoc-prawna?lang=PL

Instrukcja rejestracji online na wizyty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu bydgoskiego znajduje się na stronie www.youtube.com/@WPKiS

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=R_wqS32m5CU

Ulotka str. 1

Ulotka str. 2

Do pobrania
Ulotka 1 (1.92 MB) Herunterladen
Ulotka 2 (2.18 MB) Herunterladen