Porady prawne

Logo Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020, poz. 374) ZAWIESZA SIĘ DO OD DNIA 16 MARCA DO ODWOŁANIA UDZIELANIE OSOBIŚCIE PORAD PRAWNYCH. Nieodpłatne porady prawne udzielone będą w tym okresie telefonicznie, po uprzednim złożeniu za  pośrednictwem adresu e-mail: izabela [dot] sutatpowiat [dot] bydgoski [dot] pl stosownego oświadczenia. SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM NALEŻY PRZESŁAĆ DO URZĘDU POWIATU POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, A NASTĘPNIE OCZEKIWAĆ NA WYZNACZENIE TERMINU PORADY. Pismo wraz z oświadczeniem  MOŻNA TEŻ SPORZĄDZIĆ WŁASNORĘCZNIE, według powyższego wzoru i przekazać do urzędu inną dostępną drogą. 

W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek
o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon 501 615 484.

Nowy wzór wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość znajduje się na dole strony - zakładka Do pobrania.

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod numerem 501 615 484.