Książka telefoniczna

BIURO PRAWNE

Małgorzata Szalewska – Radca Prawny
tel. 052 387 01 27
tel. kom. 608 559 276
e-mail: biuroprawne at soleckuajwski [dot] pl
Ul. 29 Listopada 2

Paulina Popielewska – Radca Prawny
tel. 052 387 01 27
e-mail: biuroprawne at soleckuajwski [dot] pl
Ul. 29 Listopada 2

Natalia Sieracka – Referent Prawny
tel. 052 387 01 27
e-mail: biuroprawne at soleckuajwski [dot] pl
Ul. 29 Listopada 2

RZECZNIK PRASOWY

Zbigniew Stefański
tel. 52 387 01 32
tel. kom. 531 687 195
e-mail: rzecznik at soleckujawski [dot] pl
p. 22 (IIp.)

PION OCHRONY

Katarzyna Kamińska - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
tel. 52 387 01 07
e-mail: archiwum at soleckujawski [dot] pl
bud. B 30

BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Marlena Borakiewicz - inspektor ds. kontroli wewnętrznej
tel. 52 387 01 26
kontrola at soleckujawski [dot] pl
ul. 29 Listopada 2

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM

Barbara Białkowska - Zastępca Burmistrza Solca Kujawskiego,
Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem
tel: (52) 387 01 44
tel. kom. 608 571 050
e-mail: b [dot] bialkowska at soleckujawski [dot] pl
p. 10 (sekretariat)

REFERAT NIERUCHOMOŚCI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Elżbieta Woś - Kierownik referatu nieruchomości i nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 06
e - mail: e [dot] wos at soleckujawski [dot] pl
p. 2 (parter)

Katarzyna Tracewska – Rećko - inspektor ds. nieruchomości
tel. 52 387 01 06
e-mail: k [dot] tracewska-recko at soleckujawski [dot] pl
p. 2 (parter)

Agnieszka Mędlewska - podinspektor ds. nieruchomości
tel. 52 387 01 19
e-mail: a [dot] medlewska at soleckujawski [dot] pl
p. 5 (parter)

Elżbieta Galasińska - inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 43

e-mail: e [dot] galasinska at soleckujawski [dot] pl
p. 23 (II p.)

Małgorzata Kubiak - inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 09
e-mail: bnw at soleckujawski [dot] pl
p. 23 (II p.)

Agnieszka Czarczyńska  - referent ds. nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 09
e-mail: a [dot] czarczynska at soleckujawski [dot] pl
p. 23 (II p.)

BIURO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I WINDYKACJI

Violetta Kiełczewska - Kierownik Biura Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji
tel. 52 387 01 63
e-mail: v [dot] kielczewska at soleckujawski [dot] pl   lub bzmiw at soleckujawski [dot] pl
p. 3 (parter)


Wanda Sliżewska - Inspektor ds. zasobów mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28 

e-mail: w [dot] slizewska at soleckujawski [dot] pl  lub bzmiw at soleckujawski [dot] pl
p. 4 (parter)


Marta Kukułka - Inspektor ds zasobów mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
e-mail: w [dot] slizewska at soleckujawski [dot] pl (m.kukulka@soleckujawski.p)l  lub bzmiw at soleckujawski [dot] pl

p.4 (parter)


Agata Kukułka - Referent ds. dodatków mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
e-mail: w [dot] slizewska at soleckujawski [dot] pl (a.kukulka@soleckujawski.p)l lub bzmiw at soleckujawski [dot] pl
p. 4 (parter)


 

WYDZIAŁ UTRZYMANIA MIASTA

Cezary Ball – Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
tel. 52 387 01 60
tel. kom. 531 687 816
e-mail: c [dot] ball at soleckujawski [dot] pl
bud. D

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Iwona Skrzypińska – Kierownik Referatu
tel. 52 387 01 62
e-mail: i [dot] skrzypinska at soleckujawski [dot] pl
bud. D

Ewa Skierkiewicz – Podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 65
e-mail. ekologia at soleckujawski [dot] pl
bud. D 2

Anna Kwiatkowska - Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 61
e-mail: ochronasrodowiska at soleckujawski [dot] pl
bud. D 2

Joanna Rompkowska - Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 61
e-mail: ochronasrodowiska at soleckujawski [dot] pl
bud. D 1

Joanna Link - Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 61
e-mail: ochronasrodowiska at soleckujawski [dot] pl
bud. D 1

Agnieszka Szczuryk - Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 52 387 01 25
e-mail: czystagmina at soleckujawski [dot] pl
p. D

Katarzyna Bujalska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 52 387 01 25
e-mail: czystagmina at soleckujawski [dot] pl
p. D

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zbigniew Faleńczyk – p.o. Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej
tel. 52 387 01 69
e-mail: z [dot] falenczyk at soleckujawski [dot] pl
bud. D 3

Karolina Lemka – Inspektor ds. drogownictwa
tel. 52 387 01 64
e-mail: drogi at soleckujawski [dot] pl
bud. D 3

Agnieszka Szafrańska – Inspektor ds. drogownictwa
tel. 52 387 01 64
e-mail: drogi at soleckujawski [dot] pl
bud. D 3

REFERAT GOSPODARCZO - TECHNICZNY

Magdalena Menczyńska - Tarzyńska - Kierownik Ref. Gospodarczo - Technicznego
tel. 52 387 01 40
tel. kom. 509 470 477
e-mail:m [dot] menczynska-tarzynska at soleckujawski [dot] pl
bud. C

Wiesława Zawalińska – pomoc administracyjna
tel. 52 387 01 40
e-mail: rgt at soleckujawski [dot] pl
bud. C

Anna Urbańska - referent ds. administracji budynkami mieszkalnymi
tel. 52 387 01 40
e-mail: rgt at soleckujawski [dot] pl
bud. C

Agnieszka Kałamarska
robotnik gospodarczy

 

BIURO PROMOCJI

Beata Janiszewska – Biuro Promocji
Kierownik Biura Promocji
tel. 52 387 01 12
tel. kom. 531 686 990
e-mail: promocja at soleckujawski [dot] pl
p. 11 (Ip.)

Sylwia Rejent - Biuro Promocji
Podinspektor ds. promocji oraz przetwarzania dokumentów niejawnych
tel. 52 387 01 12
e-mail: sr [dot] wa at soleckujawski [dot] pl
p. 11 (Ip.)

 

WYDZIAŁ ORGANIZACJI

Magdalena Rudna-Plewa – Sekretarz Gminy,
Dyrektor Wydziału Organizacji,
tel. (52) 387 01 03
608 570 049
sekretarz at soleckujawski [dot] pl
p. 10 (I p.)

REFERAT ORGANIZACYJNY

Katarzyna Paliwoda – Kozak – Inspektor ds. kadr
tel. 52 387 01 36
e-mail: kadry at soleckujawski [dot] pl
p. 13 (Ip.)

Katarzyna Ciudzińska – Biuro Rady Miejskiej
- Inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej
tel. 52 387 01 13
e-mail: biurorady at soleckujawski [dot] pl
p. 8 (parter)

Katarzyna Michalak - inspektor
tel. 52 387 01 13
e-mail:k [dot] michalak at soleckujawski [dot] pl
pok. 8 (parter)

Katarzyna Tomczuk - Podinspektor ds. obsługi kancelarii
tel. 52 387 01 04
kancelaria at soleckujawski [dot] pl
pok. 1 (parter)

Patrycja Sikora - referent ds. obsługi kancelarii
tel. 52 387 01 00
p [dot] sikora at soleckujawski [dot] pl
p. 1

Ilona Wierzewska
Sekretarka
tel. 52 387 01 44
p. 10 (I piętro)

Krzysztof Szpytma

Kierowca

tel. 509 470 461

Zbigniew Wiśniewski - pełnomocnik ds. ochrony przeciwpożarowej

REFERAT EDUKACJI

Katarzyna Małecka – Kierownik Referatu
tel. 52 387 01 38
e-mail: oswiata at soleckujawski [dot] pl
p. 25a (IIp.)

Sylwia Król – Inspektor ds. oświaty
tel. 52 387 01 20
e-mail: oswiata2 at soleckujawski [dot] pl
p. 25 (IIp.)

Małgorzata Szuster-Czaki - Inspektor ds. oświaty
tel. 52 387 01 20
e-mail: oswiata2 at soleckujawski [dot] pl
p. 25 (IIp.)

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Katarzyna Ciudzińska – Wydział Organizacji
Biuro Rady Miejskiej
Inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej
tel. 52 387 01 13
e-mail: biurorady at soleckujawski [dot] pl
p. 8 (parter)

Katarzyna Michalak - Wydział Organizacji
Biuro Rady Miejskiej
inspektor
tel. 52 387 01 13
e-mail: biurorady at soleckujawski [dot] pl
p. 8 (parter)

BIURO INFORMATYZACJI I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Łukasz Stamm - Kierownik Biura
tel. 52 387 01 30
tel. kom. 531 687 377
e-mail: informatyk at soleckujawski [dot] pl

Bartosz Podgórski - Informatyk
tel 52 387 01 31
e-mail: informatyk2 at soleckujawski [dot] pl

Robert Urbanowicz - Informatyk
tel. 52 387 01 31
e-mail: informatyk3 at soleckujawski [dot] pl

 

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Justyna Żebrowska – Dudek
Dyrektor Wydziału
tel. 52 387 01 17
tel. kom. 531 687 308
e-mail: usc at soleckujawski [dot] pl
p. 7 (parter)

URZĄD STANU CYWILNEGO

Justyna Żebrowska – Dudek
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 52 387 01 17
e-mail: usc at soleckujawski [dot] pl
p. 7 (parter)

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Monika Nitka - Nowicka – Inspektor ds. dowodów osobistych i
ewidencji działalności gospodarczej
tel. 52 387 01 35
e-mail: ewidencja at soleckujawski [dot] pl
p. 6 (parter)

Katarzyna Orzechowska - Z-ca kierownika Urzędu stanu Cywilnego, Inspektor ds. ewidencji ludności
tel. 52 387 01 16
e-mail: k [dot] orzechowska at soleckujawski [dot] pl
p. 6 (parter)

Waldemar Fojt - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
tel. 52 387 01 14
tel. kom. 531 687 734
e-mail: gpk at soleckujawski [dot] pl
bud. B 30

Anna Pioterek  - Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, obrony cywilnej i spraw obronnych

tel. 52 387 01 14 

e-mail: jpop at soleckujawski [dot] pljpop at soleckujawski [dot] pl ( )

bud. B, pok nr 30

Agnieszka Wilk - Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, obrony cywilnej i spraw obronnych
tel. 52 387 01 14
jpop at soleckujawski [dot] pl
bud. B 30

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Katarzyna Kamińska - Inspektor ds. obsługi archiwum
Wydział Organizacji - Archiwum Zakładowe
tel. 52 387 01 07
e-mail: archiwum at soleckujawski [dot] pl
bud. B 30

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Alina Kowalska – Skarbnik Gminy,
Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów
tel. (52) 387 01 05
tel. kom. 608 570 965
e-mail:skarbnik at soleckujawski [dot] pl
p. 12 (I p.)

REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Monika Michalska – Kierownik Referatu
tel. 52 387 01 48
tel. kom. 509 470 466
e-mail: ksiegowosc at soleckujawski [dot] pl
p. 17 (Ip.)

Barbara Słowińska – Inspektor ds. płac
tel. 52 387 01 36
e-mail: ksiegowosc at soleckujawski [dot] pl
p. 13 (Ip.)

Sylwia Dudzińska – Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 37
p. 16 (Ip.)

Zuzanna Michałowska – Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 11
e-mail: ksiegowosc at soleckujawski [dot] pl
p. 14 (Ip.)

Agnieszka Sadowska – Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 52 387 01 11
e-mail: a [dot] sadowska at soleckujawski [dot] pl
p. 14 (Ip.)

Agnieszka Głowala - Inspektor ds. księgowości budżetowej

email: a [dot] glowala at soleckujawski [dot] pl
tel. 52 387 01 11
p. 14

Monika Stępniewska - Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 52 387 01 11
p. 14

REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY

Monika Nowak – Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat
tel. 52 387 01 10
e-mail: ksiegowosc at soleckujawski [dot] pl
p. 15 (Ip.)

Magdalena Reikowska – Inspektor ds. księgowości podatkowej
tel. 52 387 01 10
e-mail: ksiegowosc at soleckujawski [dot] pl
p. 15 (Ip.)

Agnieszka Nadolna – Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 37
e-mail: finanse at soleckujawski [dot] pl
p. 16 (Ip.)

WYDZIAŁ INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Krystyna Mikulska – Pełnomocnik Burmistrza Solca Kujawskiego,
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego,
tel. (52) 387 01 23
tel. kom. 608 570 488
k [dot] mikulska at soleckujawski [dot] pl
bud B 27

REFERAT REALIZACJI INWESTYCJI

Grażyna Stańczak – Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji
tel. 52 387 01 15
tel. kom. 507-795-910

e-mail: g [dot] stanczak at soleckujawski [dot] pl  - bud. E


Aleksandra Jabłońska – Inspektor ds. inwestycji
tel. 52 387 01 21

e-mail: inwestycje at soleckujawski [dot] pl - bud. E


Dorota Bethke - inspektor ds. realizacji inwestycji

tel.52 387 01 15  

e-mail: d [dot] bethke at soleckujawski [dot] pl (  )- bud.E


Paulina Ziółkowska - pomoc administracyjna

tel. 52 387 01 21    

e-mail: inwestycje at soleckujawski [dot] pl - bud. E

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Iwona Konopa – Kierownik Biura
tel. 52 387 01 22
e-mail: budownictwo at soleckujawski [dot] pl,
bud. B  pok. 28

Małgorzata Mandziejewska – Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
tel. 52 387 01 22
e-mail: m [dot] mandziejewska at soleckujawski [dot] pl
bud. B pok. 28

Paweł Kaszanek - Inspektor ds. planowania przestrzennego
tel.52 387 01 22
e-mail: p [dot] kaszanek at soleckuajwski [dot] pl
bud. B pok. 28

ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Tomasz Musiał - inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 52 387 01 51
e-mail: przetargi at soleckujawski [dot] pl
Bud. B pok. 26

Maria Klemp – Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 52 387 01 51
e-mail: przetargi at soleckujawski [dot] pl
bud. B pok. 26

Karolina Bambrowicz - referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 52 387 01 66
e-mail: dotacje at soleckujawski [dot] pl
bud. B pok. 26

Agnieszka Olejniczak - referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 52 387 01 66
e-mail: dotacje1 at soleckujawski [dot] pl
bud. B pok. 26

- - - -
Mirosław Gębski - Inspektor ds. rozwoju Gminy
tel. 52 387 01 48
e-mail: m [dot] gebski at soleckujawski [dot] pl
pok. 17 (I p.)

------
Waldemar Kwiatkowski - BHP