Książka telefoniczna

BIURO PRAWNE

Małgorzata Szalewska – Radca Prawny
tel. 052 387 01 27
tel. kom. 608 559 276
e-mail: biuroprawneatsoleckuajwski [dot] pl
Ul. 29 Listopada 2

Paulina Popielewska – Radca Prawny
tel. 052 387 01 27
e-mail: biuroprawneatsoleckuajwski [dot] pl
Ul. 29 Listopada 2

Natalia Sieracka – Referent Prawny
tel. 052 387 01 27
e-mail: biuroprawneatsoleckuajwski [dot] pl
Ul. 29 Listopada 2

RZECZNIK PRASOWY

Zbigniew Stefański
tel. 52 387 01 32
tel. kom. 531 687 195
e-mail: rzecznikatsoleckujawski [dot] pl
p. 22 (IIp.)

PION OCHRONY

Katarzyna Kamińska - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
tel. 52 387 01 07
e-mail: archiwumatsoleckujawski [dot] pl
bud. B 30

BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Marlena Borakiewicz - inspektor ds. kontroli wewnętrznej
tel. 52 387 01 26
kontrolaatsoleckujawski [dot] pl
ul. 29 Listopada 2

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM

Barbara Białkowska - Zastępca Burmistrza Solca Kujawskiego,
Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem
tel: (52) 387 01 44
tel. kom. 608 571 050
e-mail: b [dot] bialkowskaatsoleckujawski [dot] pl
p. 10 (sekretariat)

REFERAT NIERUCHOMOŚCI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Elżbieta Woś - Kierownik referatu nieruchomości i nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 06
e - mail: e [dot] wosatsoleckujawski [dot] pl
p. 2 (parter)

Katarzyna Tracewska – Rećko - inspektor ds. nieruchomości
tel. 52 387 01 06
e-mail: k [dot] tracewska-reckoatsoleckujawski [dot] pl
p. 2 (parter)

Agnieszka Mędlewska - podinspektor ds. nieruchomości
tel. 52 387 01 19
e-mail: a [dot] medlewskaatsoleckujawski [dot] pl
p. 5 (parter)

Elżbieta Galasińska - inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 43

e-mail: e [dot] galasinskaatsoleckujawski [dot] pl
p. 23 (II p.)

Małgorzata Kubiak - inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 09
e-mail: bnwatsoleckujawski [dot] pl
p. 23 (II p.)

Agnieszka Czarczyńska  - referent ds. nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 09
e-mail: a [dot] czarczynskaatsoleckujawski [dot] pl
p. 23 (II p.)

BIURO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I WINDYKACJI

Violetta Kiełczewska - Kierownik Biura Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji
tel. 52 387 01 63
e-mail: v [dot] kielczewskaatsoleckujawski [dot] pl   lub bzmiwatsoleckujawski [dot] pl
p. 3 (parter)


Wanda Sliżewska - Inspektor ds. zasobów mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28 

e-mail: w [dot] slizewskaatsoleckujawski [dot] pl  lub bzmiwatsoleckujawski [dot] pl
p. 4 (parter)


Marta Kukułka - Inspektor ds zasobów mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
e-mail: w [dot] slizewskaatsoleckujawski [dot] pl (m.kukulka@soleckujawski.p)l  lub bzmiwatsoleckujawski [dot] pl

p.4 (parter)


Agata Kukułka - Referent ds. dodatków mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
e-mail: w [dot] slizewskaatsoleckujawski [dot] pl (a.kukulka@soleckujawski.p)l lub bzmiwatsoleckujawski [dot] pl
p. 4 (parter)


 

WYDZIAŁ UTRZYMANIA MIASTA

Cezary Ball – Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
tel. 52 387 01 60
tel. kom. 531 687 816
e-mail: c [dot] ballatsoleckujawski [dot] pl
bud. D

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Iwona Skrzypińska – Kierownik Referatu
tel. 52 387 01 62
e-mail: i [dot] skrzypinskaatsoleckujawski [dot] pl
bud. D

Ewa Skierkiewicz – Podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 65
e-mail. ekologiaatsoleckujawski [dot] pl
bud. D 2

Anna Kwiatkowska - Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 61
e-mail: ochronasrodowiskaatsoleckujawski [dot] pl
bud. D 2

Joanna Rompkowska - Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 61
e-mail: ochronasrodowiskaatsoleckujawski [dot] pl
bud. D 1

Joanna Link - Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 52 387 01 61
e-mail: ochronasrodowiskaatsoleckujawski [dot] pl
bud. D 1

Agnieszka Szczuryk - Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 52 387 01 25
e-mail: czystagminaatsoleckujawski [dot] pl
p. D

Katarzyna Bujalska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 52 387 01 25
e-mail: czystagminaatsoleckujawski [dot] pl
p. D

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zbigniew Faleńczyk – p.o. Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej
tel. 52 387 01 69
e-mail: z [dot] falenczykatsoleckujawski [dot] pl
bud. D 3

Karolina Lemka – Inspektor ds. drogownictwa
tel. 52 387 01 64
e-mail: drogiatsoleckujawski [dot] pl
bud. D 3

Agnieszka Szafrańska – Inspektor ds. drogownictwa
tel. 52 387 01 64
e-mail: drogiatsoleckujawski [dot] pl
bud. D 3

REFERAT GOSPODARCZO - TECHNICZNY

Magdalena Menczyńska - Tarzyńska - Kierownik Ref. Gospodarczo - Technicznego
tel. 52 387 01 40
tel. kom. 509 470 477
e-mail:m [dot] menczynska-tarzynskaatsoleckujawski [dot] pl
bud. C

Wiesława Zawalińska – pomoc administracyjna
tel. 52 387 01 40
e-mail: rgtatsoleckujawski [dot] pl
bud. C

Anna Urbańska - referent ds. administracji budynkami mieszkalnymi
tel. 52 387 01 40
e-mail: rgtatsoleckujawski [dot] pl
bud. C

Agnieszka Kałamarska
robotnik gospodarczy

 

BIURO PROMOCJI

Beata Janiszewska – Biuro Promocji
Kierownik Biura Promocji
tel. 52 387 01 12
tel. kom. 531 686 990
e-mail: promocjaatsoleckujawski [dot] pl
p. 11 (Ip.)

Sylwia Rejent - Biuro Promocji
Podinspektor ds. promocji oraz przetwarzania dokumentów niejawnych
tel. 52 387 01 12
e-mail: sr [dot] waatsoleckujawski [dot] pl
p. 11 (Ip.)

 

WYDZIAŁ ORGANIZACJI

Magdalena Rudna-Plewa – Sekretarz Gminy,
Dyrektor Wydziału Organizacji,
tel. (52) 387 01 03
608 570 049
sekretarzatsoleckujawski [dot] pl
p. 10 (I p.)

REFERAT ORGANIZACYJNY

Katarzyna Paliwoda – Kozak – Inspektor ds. kadr
tel. 52 387 01 36
e-mail: kadryatsoleckujawski [dot] pl
p. 13 (Ip.)

Katarzyna Ciudzińska – Biuro Rady Miejskiej
- Inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej
tel. 52 387 01 13
e-mail: biuroradyatsoleckujawski [dot] pl
p. 8 (parter)

Katarzyna Michalak - inspektor
tel. 52 387 01 13
e-mail:k [dot] michalakatsoleckujawski [dot] pl
pok. 8 (parter)

Katarzyna Tomczuk - Podinspektor ds. obsługi kancelarii
tel. 52 387 01 04
kancelariaatsoleckujawski [dot] pl
pok. 1 (parter)

Patrycja Sikora - referent ds. obsługi kancelarii
tel. 52 387 01 00
p [dot] sikoraatsoleckujawski [dot] pl
p. 1

Ilona Wierzewska
Sekretarka
tel. 52 387 01 44
p. 10 (I piętro)

Krzysztof Szpytma

Kierowca

tel. 509 470 461

Zbigniew Wiśniewski - pełnomocnik ds. ochrony przeciwpożarowej

REFERAT EDUKACJI

Katarzyna Małecka – Kierownik Referatu
tel. 52 387 01 38
e-mail: oswiataatsoleckujawski [dot] pl
p. 25a (IIp.)

Sylwia Król – Inspektor ds. oświaty
tel. 52 387 01 20
e-mail: oswiata2atsoleckujawski [dot] pl
p. 25 (IIp.)

Małgorzata Szuster-Czaki - Inspektor ds. oświaty
tel. 52 387 01 20
e-mail: oswiata2atsoleckujawski [dot] pl
p. 25 (IIp.)

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Katarzyna Ciudzińska – Wydział Organizacji
Biuro Rady Miejskiej
Inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej
tel. 52 387 01 13
e-mail: biuroradyatsoleckujawski [dot] pl
p. 8 (parter)

Katarzyna Michalak - Wydział Organizacji
Biuro Rady Miejskiej
inspektor
tel. 52 387 01 13
e-mail: biuroradyatsoleckujawski [dot] pl
p. 8 (parter)

BIURO INFORMATYZACJI I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Łukasz Stamm - Kierownik Biura
tel. 52 387 01 30
tel. kom. 531 687 377
e-mail: informatykatsoleckujawski [dot] pl

Bartosz Podgórski - Informatyk
tel 52 387 01 31
e-mail: informatyk2atsoleckujawski [dot] pl

Robert Urbanowicz - Informatyk
tel. 52 387 01 31
e-mail: informatyk3atsoleckujawski [dot] pl

 

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Justyna Żebrowska – Dudek
Dyrektor Wydziału
tel. 52 387 01 17
tel. kom. 531 687 308
e-mail: uscatsoleckujawski [dot] pl
p. 7 (parter)

URZĄD STANU CYWILNEGO

Justyna Żebrowska – Dudek
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 52 387 01 17
e-mail: uscatsoleckujawski [dot] pl
p. 7 (parter)

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Monika Nitka - Nowicka – Inspektor ds. dowodów osobistych i
ewidencji działalności gospodarczej
tel. 52 387 01 35
e-mail: ewidencjaatsoleckujawski [dot] pl
p. 6 (parter)

Katarzyna Orzechowska - Z-ca kierownika Urzędu stanu Cywilnego, Inspektor ds. ewidencji ludności
tel. 52 387 01 16
e-mail: k [dot] orzechowskaatsoleckujawski [dot] pl
p. 6 (parter)

Waldemar Fojt - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
tel. 52 387 01 14
tel. kom. 531 687 734
e-mail: gpkatsoleckujawski [dot] pl
bud. B 30

Anna Pioterek  - Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, obrony cywilnej i spraw obronnych

tel. 52 387 01 14 

e-mail: jpopatsoleckujawski [dot] pljpopatsoleckujawski [dot] pl ( )

bud. B, pok nr 30

Agnieszka Wilk - Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, obrony cywilnej i spraw obronnych
tel. 52 387 01 14
jpopatsoleckujawski [dot] pl
bud. B 30

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Katarzyna Kamińska - Inspektor ds. obsługi archiwum
Wydział Organizacji - Archiwum Zakładowe
tel. 52 387 01 07
e-mail: archiwumatsoleckujawski [dot] pl
bud. B 30

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Alina Kowalska – Skarbnik Gminy,
Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów
tel. (52) 387 01 05
tel. kom. 608 570 965
e-mail:skarbnikatsoleckujawski [dot] pl
p. 12 (I p.)

REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Monika Michalska – Kierownik Referatu
tel. 52 387 01 48
tel. kom. 509 470 466
e-mail: ksiegowoscatsoleckujawski [dot] pl
p. 17 (Ip.)

Barbara Słowińska – Inspektor ds. płac
tel. 52 387 01 36
e-mail: ksiegowoscatsoleckujawski [dot] pl
p. 13 (Ip.)

Sylwia Dudzińska – Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 37
p. 16 (Ip.)

Zuzanna Michałowska – Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 11
e-mail: ksiegowoscatsoleckujawski [dot] pl
p. 14 (Ip.)

Agnieszka Sadowska – Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 52 387 01 11
e-mail: a [dot] sadowskaatsoleckujawski [dot] pl
p. 14 (Ip.)

Agnieszka Głowala - Inspektor ds. księgowości budżetowej

email: a [dot] glowalaatsoleckujawski [dot] pl
tel. 52 387 01 11
p. 14

Monika Stępniewska - Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 52 387 01 11
p. 14

REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY

Monika Nowak – Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat
tel. 52 387 01 10
e-mail: ksiegowoscatsoleckujawski [dot] pl
p. 15 (Ip.)

Magdalena Reikowska – Inspektor ds. księgowości podatkowej
tel. 52 387 01 10
e-mail: ksiegowoscatsoleckujawski [dot] pl
p. 15 (Ip.)

Agnieszka Nadolna – Inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 37
e-mail: finanseatsoleckujawski [dot] pl
p. 16 (Ip.)

WYDZIAŁ INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Krystyna Mikulska – Pełnomocnik Burmistrza Solca Kujawskiego,
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego,
tel. (52) 387 01 23
tel. kom. 608 570 488
k [dot] mikulskaatsoleckujawski [dot] pl
bud B 27

REFERAT REALIZACJI INWESTYCJI

Grażyna Stańczak – Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji
tel. 52 387 01 15
tel. kom. 507-795-910

e-mail: g [dot] stanczakatsoleckujawski [dot] pl  - bud. E


Aleksandra Jabłońska – Inspektor ds. inwestycji
tel. 52 387 01 21

e-mail: inwestycjeatsoleckujawski [dot] pl - bud. E


Dorota Bethke - inspektor ds. realizacji inwestycji

tel.52 387 01 15  

e-mail: d [dot] bethkeatsoleckujawski [dot] pl (  )- bud.E


Paulina Ziółkowska - pomoc administracyjna

tel. 52 387 01 21    

e-mail: inwestycjeatsoleckujawski [dot] pl - bud. E

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Iwona Konopa – Kierownik Biura
tel. 52 387 01 22
e-mail: budownictwoatsoleckujawski [dot] pl,
bud. B  pok. 28

Małgorzata Mandziejewska – Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
tel. 52 387 01 22
e-mail: m [dot] mandziejewskaatsoleckujawski [dot] pl
bud. B pok. 28

Paweł Kaszanek - Inspektor ds. planowania przestrzennego
tel.52 387 01 22
e-mail: p [dot] kaszanekatsoleckuajwski [dot] pl
bud. B pok. 28

ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Tomasz Musiał - inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 52 387 01 51
e-mail: przetargiatsoleckujawski [dot] pl
Bud. B pok. 26

Maria Klemp – Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 52 387 01 51
e-mail: przetargiatsoleckujawski [dot] pl
bud. B pok. 26

Karolina Bambrowicz - referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 52 387 01 66
e-mail: dotacjeatsoleckujawski [dot] pl
bud. B pok. 26

Agnieszka Olejniczak - referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 52 387 01 66
e-mail: dotacje1atsoleckujawski [dot] pl
bud. B pok. 26

- - - -
Mirosław Gębski - Inspektor ds. rozwoju Gminy
tel. 52 387 01 48
e-mail: m [dot] gebskiatsoleckujawski [dot] pl
pok. 17 (I p.)

------
Waldemar Kwiatkowski - BHP