Usuwanie azbestu

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Solec Kujawski, dotyczącą osób fizycznych i prawnych

Gmina Solec Kujawski mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.:

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Solec Kujawski, dotyczącą osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną: 

pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego

 

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AnECO Adam Nowicki. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 733 636 414.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.
Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

W 2024 roku w budżecie Gminy Solec Kujawski zaplanowano środki finansowe na transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w wysokości 20.000,00 zł.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się mieszkańców, którzy na terenach swoich nieruchomości składują wyroby zawierające azbest (zdemontowane płyty azbestowe, rury cementowo-azbestowe).

W celu ustalenia ilości zdemontowanych i składowanych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i ich rodzaju prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go w terminie do 31 maja 2024 roku:

  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj.: portalu ePUAP: epuap.gov.pl;  skrzynki e-mail: solecatsoleckujawski [dot] pl ();
  • za pośrednictwem operatora publicznego oraz w Urzędzie Miejskim przy
    ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim.

Złożenie formularza nie jest jednoznaczne ze sfinansowaniem odbioru, transportu i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z Państwa nieruchomości.

FORMULARZ DO POBRANIA