Działki przeznaczone do sprzedaży


dz. 277/6 i dz. 277/7 – Przyłubie

łączna pow. 0,2634 ha

dz. 277/6 Działka gruntowa wraz z zabudową mieszkalno-gospodarczą

dz. 277/7 Działka gruntowa niezabudowan

brak MPZP

łączna cena wywoławcza brutto: 484 700,00 zł

Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.


dz. 1032 – ul. Kujawska

pow. 0,5515 ha

tereny zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej towarzyszącej funkcji usługowej (U/MN-2)

cena wywoławcza netto: 546 400,00 zł

Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.


dz. 1043/3 – ul. Kujawska/Haska

pow. 0,4651 ha

tereny zabudowy usługowej (U-1)

cena wywoławcza netto: 599 400,00 zł

Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.


dz. 2801 – ul. Lipowa

pow. 0,2776 ha

teren zabudowy usług podstawowych ogólno osiedlowych skoncentrowanych (56U)

cena wywoławcza netto: 650 000,00 zł

Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.

lipowa

 


dz. 2809 – ul. Lipowa

- pow. 0,4651 ha

- tereny zabudowy usługowej (U-1)

- cena wywoławcza netto: 599 400,00 zł

Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.

Lipowa

 


dz. 689 – ul. Toruńska

 - pow. 0,1504 ha

 - cena wywoławcza brutto: 170 000,00 zł

 - Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl,

   a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.

 

Toruńska

 

toruńskatoruńska