Działki przeznaczone do sprzedaży


Nieruchomości gruntowe, przeznaczone do łącznej sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

położone w okolicy ulicy Kujawskiej, stanowiące działki ewidencyjne:

-nr 676/31 o powierzchni 0,0804 ha,

-nr 676/32, o powierzchni 0,2735 ha,

-nr 676/34 o powierzchni 0,2898 ha.

Brak MPZP, łączna pow. 0,6437 ha, łączna cena wywoławcza brutto: 1 393 610,50 zł.

Więcej informacji w Referacie Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego pod nr telefonu 52 387 01 19.


 


Nieruchomości gruntowe, przeznaczone do łącznej sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

położone w Przyłubiu, stanowiące działki ewidencyjne:

-nr 277/6 działka gruntowa wraz z zabudową mieszkalno-gospodarczą,

-nr 277/7 działka gruntowa niezabudowana.

Brak MPZP, łączna pow. 0,2634 ha, łączna cena wywoławcza brutto: 484 700,00 zł.

Więcej informacji w Referacie Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego pod nr telefonu 52 387 01 19.


 


Nieruchomości gruntowe, przeznaczone do łącznej sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

położone w Przyłubiu, stanowiące działki ewidencyjne:

-nr 277/6 działka gruntowa wraz z zabudową mieszkalno-gospodarczą,

-nr 277/7 działka gruntowa niezabudowana.

Brak MPZP, łączna pow. 0,2634 ha, łączna cena wywoławcza brutto: 484 700,00 zł.

Więcej informacji w Referacie Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego pod nr telefonu 52 387 01 19.


 


Nieruchomość gruntowa, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

położona przy ul. Kujawska/Haska, stanowiąca działkę ewidencyjną:

-nr 1043/3 tereny zabudowy usługowej (U-1), pow. 0,4651 ha

Cena wywoławcza netto 599 400,00 zł

Więcej informacji w Referacie Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego pod nr telefonu 52 387 01 19.


 


Nieruchomość gruntowa, przeznaczona do  sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

położona przy ul. Lipowej, stanowiąca działkę ewidencyjną:

-nr 2801 tereny usług podstawowych ogólno osiedlowych (56U) pow. 0,2776 ha

Cena wywoławcza netto 650 000,00 zł

Więcej informacji w Referacie Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego pod nr telefonu 52 387 01 19.

 


 


Nieruchomość gruntowa, przeznaczona do  sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

położona przy ul. Lipowej, stanowiąca działkę ewidencyjną:

-nr 2809 tereny zabudowy usługowej  (U-1) pow. 0,4651 ha

Cena wywoławcza netto 599 400,00 zł

Więcej informacji w Referacie Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego pod nr telefonu 52 387 01 19.

 


 


Nieruchomość gruntowa, przeznaczona do  sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

położona przy ul. Toruńskiej, stanowiąca działkę ewidencyjną:

-nr 689, pow. 0,1504 ha

Cena wywoławcza brutto 170 000,00 zł

Więcej informacji w Referacie Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego pod nr telefonu 52 387 01 19.

 


 


Nieruchomość gruntowa, przeznaczona do  sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

położona przy ul. Kujawskiej, stanowiąca działkę ewidencyjną:

-nr 1032, pow. 0,5515 ha

Cena wywoławcza netto 546 400,00 zł

Więcej informacji w Referacie Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego pod nr telefonu 52 387 01 19.