Krus

KRUS w liczbach
Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej
Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz
Zasiłek opiekuńczy
Informacja KRUS dla rolników w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem
Pierwsze płatności w ramach e-usługi
Pozarolnicza działalność gospodarcza
Zmieniają się zasady ustalania
Zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu
Zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne   Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń…
Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego
Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego
Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r.   Kasa informuje, że Uchwałą Nr 11 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 grudnia 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej…
Zmiana numerów kont dla opłacających składki
Zmiana numerów kont dla opłacających składki
Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS przez rolników, płatników podatku VAT     Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostały specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na…