Powstaje kolumbarium

Widok cmentarza. Na pierwszym planie mogiły, na drugim - kolumbarium.

Na soleckim cmentarzu powstaje kolumbarium. Jest to pięć segmentów składających się z 32 nisz każdy, rozplanowanych w czterech rzędach po osiem, co daje łącznie 160 miejsc na urny z prochami. Jak poinformował proboszcz parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, który jest zarządcą cmentarza, jeszcze nie ustalono kosztów pochówku w kolumbarium.