Umowa na dofinansowanie budowy dróg gminnych

Umowa na dofinansowanie budowy dróg gminnych
Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał z burmistrz Teresą Substyk umowę na dofinansowanie budowy dróg gminnych w Solcu Kujawskim.
Chodzi o odcinki łączące ul. Łąkową do przejazdu kolejowego do zbiornika retencyjnego. Wartość zadania 2 635 765,15 a dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -1 317 882 zł. Przetarg na wyłonienie wykonawcy został już ogłoszony. Foto KPUW w Bydgoszczy.