Złote gody

Uczestnicy uroczystości na zdjęciu przed ratuszem.

Cztery pary otrzymały medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczyste wręczenie nastąpiło w ratuszu 10 maja. Na zdjęciu dostojni jubilaci w towarzystwie członków rodzin oraz przedstawicieli soleckiego samorządu. Uhonorowane pary to: Krystyna i Ryszard Andraszczykowie, Urszula i Bogdan Nowaccy, Zofia i Henryk Rogalowie, Zofia i Stanisław Wesołowscy. Wszystkie pary brały ślub w soleckim Urzędzie Stanu Cywilnego w 1971 r. i są ze sobą już pół wieku. Serdeczne gratulacje.