Wnioski na zakup węgla

Infografika.

Informujemy, że można pobierać wniosek o preferencyjny zakup węgla. Wniosek może złożyć osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Więcej informacji:

https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/preferencyjny-zakup-wegla/

Nr telefonu, pod którym można uzyskać informacje w sprawie sprzedaży węgla: 52 387 01 41 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.00.

Kontakt e-mail: wegielatsoleckujawski [dot] pl

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE W GMINIE SOLEC KUJAWSKI

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Inne informacje

 1. Do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
 2. Wniosek może złożyć:
 • osoba, której przyznano lub wypłacono dodatek węglowy
 • członek gospodarstwa domowego osoby, która otrzymała dodatek węglowy
 • osoba, która nie złożyła wniosku o dodatek węglowy, ale spełnia warunki do jego przyznania
 1. Wniosek składa się najpóźniej do 23.12.2022 r. (w pierwszym okresie) oraz do 15.04.2023 r. (w drugim okresie)
 2. Osoba zamierzająca kupić paliwo stałe na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek o zakup, w którym wskazuje rodzaj paliwa, które chce zakupić oraz jego ilość.
 3. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 4. W ramach podpisanej umowy Gmina Solec Kujawski daje możliwość zakupu węgla
  w trzech frakcjach: groszek, orzech i miał.
 5. Węgiel posiada certyfikat jakości potwierdzający parametry jakościowe paliwa stałego.
 6. Koszt paliwa stałego, niezależnie od jego frakcji, wynosi 2000 zł za tonę.
 7. Zakupu paliwa stałego można dokonać w dwóch okresach:
 • do 31 grudnia 2022 r.
 • od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.
 1. Maksymalny limit paliwa stałego na gospodarstwo domowe wynosi w każdym z okresów po 1500 kg. Łącznie na gospodarstwo domowe przysługuje 3000 kg (3 tony) paliwa stałego.

Opis przebiegu zakupu paliwa

 1. Należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wniosek o preferencyjny zakup węgla.
 2. Osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach uiszcza opłatę:
 • przelewem na rachunek bankowy:

62  1240  3507  1111  0010  3626  2424

Tytuł przelewu: „ wniosek o zakup: imię i nazwisko wnioskodawcy”

 1. Pracownik Urzędu zweryfikuje wniosek o preferencyjny zakup węgla i potwierdzi czy wnioskodawca spełnia warunki do jego zakupu tj. że został mu przyznany/wypłacony dodatek węglowy lub czy spełnia warunki do jego otrzymania.
 2. Po potwierdzeniu przez pracownika urzędu, że wnioskodawca spełniania warunki
  do preferencyjnego zakupu paliwa oraz odnotowaniu wpłaty za węgiel, wnioskodawca otrzyma stosowną informację na podany we wniosku adres e-mail lub telefonicznie. Potwierdzenie (druk wydania węgla) należy odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim (Referat Gospodarczo Techniczny budynek C)
 3. Podane przez wnioskodawcę dane, w tym rodzaj wnioskowanego paliwa oraz jego zamówioną ilość, zostaną przekazane do składu zajmującego się dystrybucją węgla (Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Targowa 3 w Solcu Kujawskim).
 4. Pracownik tej firmy skontaktuje się z wnioskodawcą celem ustalenia dogodnego terminu dostawy paliwa na podany we wniosku adres zamieszkania.
 5. Odbiór węgla ze składu następuje we własnym zakresie lub na podstawie zgłoszenia odpłatnie w ZGK Sp. z o.o.
 6. ZGK Sp. z o.o. przekazuje potwierdzenie wydania węgla (druk wydania węgla) do Urzędu Miejskiego.