Międzynarodowa wizyta

Uczestnicy spotkania

Przedstawiciele uczelni z Kirgistanu i Kazachstanu odwiedzili Solec Kujawski chcąc zapoznać się z naszymi osiągnięciami po transformacji ustrojowej. Goście spotkali się najpierw z kierownictwem urzędu w sali konferencyjnej ratusza, gdzie burmistrz Teresa Substyk w krótkiej prezentacji przedstawiła Solec i najważniejsze inwestycje zrealizowane między innymi z unijnym wsparciem. Naukowcy zapoznali się także z rezultatami projektu rekultywacji Nasycalni. W szczegóły wprowadził dr Wojciech Irmiński z firmy Geo – Logik, twórca metody zastosowanej przy oczyszczaniu ziemi skażonej kreozotem stosowanym do nasycania podkładów kolejowych. Z urzędu delegacja udała się na teren byłej Nasycalni, aby zobaczyć, jak obecnie wygląda ta strefa poprzemysłowa. Tam Bartłomiej Czaki, przewodniczący rady miejskiej, opowiedział o planach jej zagospodarowania na nasycalnię sportu. Później goście odwiedzili Szkołę Podstawową nr 1, po której oprowadziła ich Małgorzata Niedźwiedzka, dyrektor placówki. Następnie udali się do stacji uzdatniania wody, gdzie Sebastian Wrycza, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mirosław Miłek, kierownik stacji, opowiedzieli o metodach uzdatniania, działaniu stacji i dostarczaniu wody mieszkańcom Solca Kujawskiego.