KGW Chrośna

Koło Gospodyń Wiejskich we wsi Chrośna  powstało w 1965 r., zrzeszając już w pierwszych  latach swojej  działalności 21 członkiń.  Działalność koła, którego utworzenie wynikało z wewnętrznych potrzeb mieszkanek wsi,  skupiła się na najważniejszych sprawach dotyczących  życia społeczno – zawodowego kobiet wiejskich oraz ich rodzin. 

W celu realizacji zadań,  w kole  powołano zespoły problemowe oraz  osoby kierujące ich działalnością. Praca zespołów obejmowała zadania z zakresu:

  • upowszechniania postępu rolniczego w gospodarstwie domowym i zagrodowym,
  • unowocześniania organizacji pracy w gospodarstwie domowym i krzewieniem kultury w tej dziedzinie,
  • organizowania pomocy w rodzinie i w szkole w  wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo – wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą,
  • upowszechniania oświaty zdrowotnej i pomocy społecznej,
  • organizowania działalności kulturalno - oświatowej, artystycznej oraz turystyki.

Na przestrzeni wielu lat członkinie Koła Gospodyń Wiejskich mimo wielu trudów dnia codziennego oraz  pracy w gospodarstwie, potrafiły znaleźć czas na pracę społeczną. W ramach działalności koła  organizowano kursy, szkolenia,  pokazy oraz  pogadanki tematyczne, podczas których istniała możliwość wymiany doświadczeń  oraz zdobycia wiedzy  z zakresu wielu dziedzin. 

W okresie lęgowym, członkinie koła pomagały przy  rozprowadzaniu  piskląt -  kaczek, kurczaków  oraz indyków. Tradycją w kole był organizowany corocznie konkurs „Więcej kwiatów, warzyw i krzewów owocowych”, w którym nagrodą były  krzewy ozdobne.  W ciągu lat przeprowadzano także konkursy: „Więcej mleka wysokiej jakości” oraz  „Czystość i estetyka zagrody wiejskiej”.

Wielkim wydarzeniem dla dzieci z terenu wsi była organizacja w 1980 r. wiosennej imprezy pn. „Niedzielny Jupiterek”. Na program wiosennej uroczystości złożyły się konkursy, gry, zabawy, wspólne śpiewanie piosenek oraz projekcje filmów oświatowych.  Organizatorem imprezy był  klub ZSMP „Tęcza”, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  w Solcu Kujawskim oraz  Solecka GS „Samopomoc Chłopska”. Fundatorem nagród była solecka WSS „Społem”.

W 1988 roku, rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej  oraz sklepu spożywczego.

29 listopada 1991 r. nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał ks. proboszcz z parafii Nowa Wieś Wielka. W uroczystości otwarcia wzięli udział Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej, dyrektor Banku Spółdzielczego, przedstawiciele GS i PGM, sołtys, wykonawcy robót i licznie zebrani mieszkańcy wsi. 

„Dzisiaj świetlica otwiera swoje podwoje dla mieszkańców wsi. Tutaj będzie się skupiało życie towarzyskie, będą się odbywały spotkania młodzieży, kursy oraz różne imprezy. Koło Gospodyń Wiejskich oraz Straż Pożarna mają również swoje lokum…."

4 lipca 2003 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego odcinka drogi Solec Kujawski – Chrośna. Budowa drogi sfinansowana została przez Urząd Marszałkowski, Starostwo  Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. 

25 maja 2005 r. z okazji 680- lecia nadania Solcowi Kujawskiemu praw miejskich, na Placu Jana Pawła II odbyła się Solecka Biesiada Urodzinowa, w której   czynny udział brało  Koło Gospodyń Wiejskich  ze wsi Chrośna. Przez  dwa dni członkinie koła przygotowały: 

  • 600 porcji bigosu
  • 800 porcji barszczu czerwonego
  • 10 litrów smalcu w trzech smakach
  • 1200 pasztecików
  • 12 blach różnego ciasta

W ramach uroczystości powiązanej z obchodami 680 – lecia nadania praw miejskich Solcowi  Kujawskiemu, 10 lipca 2005 r.  we wsi  Chrośna  odbył się zlot turystów, podczas którego wieś  ogłoszono stolicą „Puszczy Bydgoskiej”. Deklarację podpisali: sołtys Barbara Dolińska, Krzysztof Skorupka prezes Oddziału Puszczańskiego PTTK, Zygmunt Krzemień, nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski oraz burmistrz Antoni Nawrocki.

Przez wszystkie lata Koło Gospodyń Wiejskich we wsi  Chrośna czynnie wspomagało organizację  „Święta  Plonów”,  przygotowując  żniwny wieniec oraz część programu uroczystości.  Powyższa tradycja  jest kultywowana do chwili obecnej.  Każdego roku do konkursu na „Najładniejszą Kompozycję Dożynkową”   KGW Chrośna przygotowuje wieniec lub kosz dożynkowy. 

Z bogato wyposażonej świetlicy na co dzień  korzystają mieszkańcy wsi  podczas licznych  uroczystości: „Dnia Babci”, „Dnia Dziadka”,  „Dnia Kobiet”, „Dnia Matki”, „Dnia Dziecka”, „Dnia Seniora” oraz w trakcie spotkania dzieci z Mikołajem,  a także spotkania wigilijnego. W świetlicy organizowane  są również pokazy własnej twórczości: wyszywane obrusy, haftowane obrusy, kartki okolicznościowe, arcydzieła z gliny. Dla dzieci z terenu wsi organizowane są   podchody, konkursy, wycieczki krajoznawcze. 

Dzięki gościnności mieszkańców wsi oraz doskonałej lokalizacji świetlicy,  każdego roku   Klub  Turystów Rowerowych TORPEDO organizuje „Święto Pieczonego Ziemniaka”, harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego przyjeżdżają na zimowe ferie, organizują podchody i  ogniska.  Ze świetlicy korzystają również : Uniwersytet Trzeciego Wieku, uczniowie soleckich szkół,  przedszkoli, Młodzieżowa Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej, stowarzyszenia,  jednostki organizacyjne gminy oraz osoby prywatne.  

Obecnie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich opierając swoje działania  na  dorobku   kulturowym i  edukacyjnym  swoich matek i babć, mają również na uwadze potrzebę modernizacji w pielęgnowaniu tradycji ludowych i narodowych.  Działalność  koła jest bezustannie wzbogacana o nowe inicjatywy, które prowadzone są we współpracy z gminą, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami.