KGW Otorowo - Makowiska

Koło Gospodyń Wiejskich sołectwa Otorowo – Makowiska powstało w 1962 r. Dzięki inicjatywie ówczesnego PZKR w Bydgoszczy w osobie pani Genowefy Zimnej – pierwszego agronoma, który odwiedził wieś, utworzono w 1961 r. Kółko Rolnicze. Po upływie roku, w dniu 3 stycznia 1962 r. utworzono Koło Gospodyń Wiejskich. O popularności młodej organizacji świadczy fakt, że około 12 pierwszych członkiń, ochoczo przystąpiło do pracy. 

W krótkim czasie koło liczyło 30 członkiń z Makowisk, Wypalenisk i Rud. Zapisywały się zarówno matki jak i córki, a zebrania odbywały się w domach prywatnych.

Koło nakreśliło sobie kilka wytycznych:

  1. nowocześniejsze gospodarowanie poprzez organizowanie różnych kursów, takich jak: racjonalnego żywienia, kroju i szycia, kosmetyki i użytkowanie sprzętu gospodarstwa domowego.
  2. prace kulturalne w formie zajęć dla dzieci, imprez okolicznościowych i rozrywkowych, oraz organizacji wycieczek.
  3. współpracę z innymi organizacjami działającymi na wsi
  4. udział w szkoleniach, oraz rozprowadzanie piskląt 
    Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną zaowocowała faktem wspólnego użytkowania remizy strażackiej.

Następnie rozwinęła się współpraca z „G.S”S.CH. w Solcu Kujawskim, Kółkiem Rolniczym, Gminną Radą Narodową, Bankiem Spółdzielczym.

Wraz z upływem czasu zmieniły się potrzeby wsi, a tym samym formy pracy koła. Organizowano konkursy na najpiękniejszy ogród, sprowadzono pisklęta, zapewniano opiekę nad dziećmi, szczególnie w okresie żniw, poprzez dziecińce.

Obecnie członkinie starają się by ich  praca służyła dla dobra wszystkich. Co roku organizowane są  spotkania z okazji Dnia Kobiet czy Dnia Matki, Dnia Seniora, a pociechy z terenu sołectwa otrzymują upominki z okazji dnia Dziecka i Mikołajek.