Moja Woda

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024. Wnioski należy składać w terminie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r., lub do czasu rozdysponowania puli środków. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi. Szczegóły na www.wfosigw.torun.pl.