Wycinka drzew

W związku z planowaną inwestycją p.n. „Budowa budynku usługowo-handlowego wraz z miejscami parkingowymi i pylonem reklamowym przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim zostało wydane zezwolenie na usunięcie 13 sztuk drzew (9 lip drobnolistnych i 4 klonów zwyczajnych). W ramach  kompensacji przyrodniczej Inwestor został zobowiązany do dokonania nasadzeń zastępczych  za usunięte drzewa w ilości 13 szt., gatunku klon zwyczajny, w pasie drogowym ul. Granicznej  w terminie do 30 listopada 2020 roku. W decyzji została naliczona  opłata z tytułu usunięcia 13 sztuk drzew i odroczona  na okres 3 lat tj. do dnia 30 listopada 2023 r.