Podziękowanie od Basztanki, Dary dojechały!

Podziękowanie od Basztanki, Dary dojechały![0]
POL
Dziękujemy miastu-partnerowi za ważną pomoc! Basztanka  otrzymała  pomoc humanitarną od miasta partnerskiego Solec Kujawski (Polska).
W ostatnich dniach otrzymaliśmy pomoc humanitarną od miasta partnerskiego Solec Kujawski (Polska).Jesteśmy bardzo wdzięczni kierownictwu i pracownikom Urzędu Miejskiego w  Solcu Kujawskim, mieszkańcom gminy, Stowarzyszeniu Rozwoju Solca Kujawskiego, przedsiębiorstwom Solca Kujawskiego za organizację i nadanie pomocy. Ją już zaczęliśmy rozdawać mieszkańcom i potrzebującym.
Oddzielne słowa podziękowania kierujemy do przedstawicieli miasta Telford (Wielka Brytania), które przy wsparciu Solca Kujawskiego dopomagają ukraińcom w Polsce i część tej pomocy przekazały nam.
Drodzy nasi przyjaciele! Ze szczerego ukraińskiego serca dziękujemy za pomoc, takiej we właściwym czasie i potrzebnej. Jakbyśmy nie byli silnii, to otrzymane wsparcie zwiększa nasze siły! Ono jak łyk świeżego powietrza, kiedy pojawiają się trudności i nie dają dyszeć! Wasza pomoc - to pewność tego, że ukraiński naród nie został  sam  z problemami, spowodowanymi przez wojnę. Niechaj Bóg wywdzięczy stokrotnie za Państwa rozumienie, dobro, wsparcie.
 
UKR
Дякуємо місту-партнеру за важливу допомогу!
Баштанська громада отримала гуманітарний вантаж від партнерського міста Солець Куявський (Польща).
Днями отримали гуманітарний вантаж від партнерського міста Солець Куявський (Польща). Дуже вдячні керівництву та працівникам міської ради гміни Солець Куявський, мешканцям гміни, Товариству Розвитку Сольця Куявського, підприємствам Сольця Куявського за організацію та надання допомоги. Її вже почали роздавати місцевим жителям і потребуючим за відповідним призначенням.
Окремі слова подяки зичимо представникам міста Телфорд (Великобританія), які за сприяння Сольця Куявського, надають допомогу українцям в Польщі і частину якої передали нам.
Дорогі наші друзі! Від щирого українського серця дякуємо за допомогу, таку своєчасну і необхідну. Якими б ми сильні не були, проте підтримка збільшує наші сили! Вона, як ковток свіжого повітря, коли з'являються труднощі і не дають дихати! Ваша допомога — це впевненість того, що український народ не лишився сам на сам з проблемами спричинені війною. Нехай Господь віддячить сторицею за ваше розуміння, добро, підтримку.
 

Source url: https://soleckujawski.pl/en/node/1531

Attachments
  • [0] https://soleckujawski.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_slider_1170x589/public/obrazek/2022-04/Page2.png?itok=OdcflbXS