Dwie rocznice

Delegacje składają kwiaty pod pomnikami.[0]

31 sierpnia pod pomnikiem Solidarności - w 42. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych obchodzoną jako Dzień Solidarności i Wolności, a 1 września pod pomnikiem solecczan pomordowanych w czasie II wojny światowej – w 83. rocznicę jej wybuchu, delegacje samorządu, soleckich szkół, firm i instytucji złożyły wiązanki w obu tych miejscach pamięci. Zarówno jednego, jak i drugiego dnia przedstawiciele muzeum przybliżyli historię wydarzeń, które wspominaliśmy. W wystąpieniach znalazły się także odniesienia do epizodów związanych z naszym miastem.


Adres źródłowy: https://soleckujawski.pl/news/dwie-rocznice

Załączniki
  • [0] https://soleckujawski.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_slider_1170x589/public/obrazek/2022-09/31_08_1_09.jpg?itok=Ie7dbzid