Miejsca Pamięci Narodowej

Grób Czesława Kobosa
Grób Czesława Kobosa
Grób Olgi Żownirenko Ignatowicz
Grób Olgi Żownirenko Ignatowicz
Grób Pawła Kaczyńskiego
Grób Pawła Kaczyńskiego
Krzyż Powstańców Wielkopolskich
Krzyż Powstańców Wielkopolskich
zegar
Mogiła zbiorowa Czesława Kobosa i NN
Mogiła zbiorowa Franciszka Pazgrata, Adama Szupera i NN
Mogiła zbiorowa Franciszka Pazgrata, Adama Szupera i NN