Grób Olgi Żownirenko Ignatowicz

Grób Olgi Żownirenko Ignatowicz

Znajduje się na cmentarzu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Solcu Kujawskim.

Pochowana jest w nim kobieta, jeniec wojenny, zatrudniona w jednym z soleckich obozów pracy. Nagrobek zaprojektował i społecznie wykonał solecki kamieniarz Norbert Witkowski.