Miejsca Pamięci Narodowej

Mogiła zbiorowa Franciszka Pazgrata, Adama Szupera i NN
Mogiła zbiorowa Franciszka Pazgrata, Adama Szupera i NN
zegar
Płyta z tablicą pamiątkową - ul. Bohaterów Września
Grób Czesława Kobosa
Grób Czesława Kobosa
Krzyż Powstańców Wielkopolskich
Krzyż Powstańców Wielkopolskich
Grób Pawła Kaczyńskiego
Grób Pawła Kaczyńskiego
Pomnik Prymasa Wyszyńskiego
Pomnik Prymasa Wyszyńskiego