Aktualności

Nowy burmistrz i przewodniczący rady miejskiej na sali posiedzeń po odebraniu łańcuchów - insygniów władzy samorządowej.
Pierwsza sesja rady miejskiej
Fragment plakatu
Środki unijne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd
Na scenie stoją cztery osoby. Moment wręczenia medalu dyrektor szkoły.
"Staruszka Jedynka" ma 150 lat!
Moment po przecięciu wstęgi.
Centrum Usług Społecznych otwarte
Plakat
Dalsze wydłużenie okresu legalnego pobytu pomocnika rolnika – obywatela Ukrainy