Aktualności

Polskie banknoty.
Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.
Polskie banknoty.
Zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
Węgiel.
Dystrybucja węgla
Prymus z Solca - humanista z marszałkowskim wsparciem
Prymus z Solca - humanista z marszałkowskim wsparciem
PROGRAM „ASYSTENT RODZINY NA ROK 2022”
PROGRAM „ASYSTENT RODZINY NA ROK 2022”
Infografika.
Wnioski na zakup węgla