Mogiła zbiorowa Franciszka Pazgrata, Adama Szupera i NN

Mogiła zbiorowa Franciszka Pazgrata, Adama Szupera i NN

Znajduje się na cmentarzu pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim.

Pochowani zostali w niej solecczanin Adam Szuper i nieznany oficer Wojska Polskiego, zamordowani w Wypaleniskach 8 września 1939 r. Mogiła stanowi także symboliczne miejsce upamiętnienia ostatniego przedwojennego komendanta Policji w Solcu Kujawskim, Franciszka Pazgrata. Pomimo przeprowadzonych w 1997 r. prac ekshumacyjnych nie odnaleziono doczesnych szczątków F. Pazgrata.