Mogiła zbiorowa Franciszka Pazgrata, Adama Szupera i NN

Mogiła zbiorowa Franciszka Pazgrata, Adama Szupera i NN[0]

Znajduje się na cmentarzu pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim.

Pochowani zostali w niej solecczanin Adam Szuper i nieznany oficer Wojska Polskiego, zamordowani w Wypaleniskach 8 września 1939 r. Mogiła stanowi także symboliczne miejsce upamiętnienia ostatniego przedwojennego komendanta Policji w Solcu Kujawskim, Franciszka Pazgrata. Pomimo przeprowadzonych w 1997 r. prac ekshumacyjnych nie odnaleziono doczesnych szczątków F. Pazgrata.


Source url: https://soleckujawski.pl/de/node/787

Anhänge
  • [0] https://soleckujawski.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_slider_1170x589/public/2020-12/mogi%C5%82a%20zb.F.Pazgrat.jpg?itok=lB-pTPM_