Ogłoszenia o konkursach

2024

Zarządzenie VI/41/24 w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie V/30/24 w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski

Lista podmiotów ubiegających się o dotację w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych - działalność orkiestr, chórów i kapel

Lista podmiotów ubiegających się o dotację w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych - działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie V/18/24 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel oraz w zakresie wspierania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie V/13/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel

Zarządzenie V/12/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Lista podmiotów ubiegających się o dotację - upowszechnianie kultury fizycznej

Zarządzenie V/5/24 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Zarządzenie  w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie V/126/23w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie V/125/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Konkursy grantowe ogłoszone przez województwo kujawsko-pomorskie

2023

Zarządzenie V/51/23 w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski (dostępność)

Zarządzenie V/46/23 w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji  na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski (dostępność)

Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Wykaz podmiotu ubiegającego się oo dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność orkiestr, chórów i kapel

Zarządzenie V/17/23 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel oraz w zakresie wspierania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie V/5/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel

Zarządzenie V/4/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Lista pomiotów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury  fizycznej na rok 2023

Zarządzenie V/133/22 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Zarządzenie V/130/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie V/127/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie V/126/22 w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie V/125/22 w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski

2022

Zarządzenie V/52/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie V/50/22 w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie V/39/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie V/25/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych  z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie V/25/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie V/4/22 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

Zarządzenie V/3/22 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel.

Zarządzenie V/126/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie V/125/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel

Zarządzenie V/119/21 w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski 

Zarządzenie V/118/21 w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski

2021

Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - WZÓR

Oferta zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - WZÓR

Zarządzenie Burmistrza nr V/34/21 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Burmistrza nr V/34/21 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych - WERSJA PDF.

Zarządzenie Burmistrza nr V/34/21 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych  - WERSJA DOC.

Zarządzenie Nr V/31/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski

2020

 

Zarządzenie nr V/118/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr V/111/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr V/110/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14 lipca 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność orkiestr, chórów i kapel ogłoszony Zarządzeniem Nr V/8/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 8 stycznia 2020

Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie gminy Solec Kujawski ogłoszony Zarządzeniem nr V/194/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku

Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszony Zarządzeniem Nr V/193/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku

Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych ogłoszony Zarządzeniem Nr V/191/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku

Zarządzenie nr V/19/20 Burmistrza Solca Kujawskiego do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr V/18/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Zarządzenie Nr V/11/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr V/4/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

Zarządzenie Nr V/5/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/8/20 Burmistrza Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2019

 

Zarządzenie Nr V/194/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/193/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr V/192/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dotacji dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/191/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr V/190/19  Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/70/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr V/63/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr V/53/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr V/31/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 5.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr V/22/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonania zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/21/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zdania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/20/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr V/6/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr V/7/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/8/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/10/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/13/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr V/94/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Zarządzenie nr V/105/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Zarządzenie Nr V/111/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży
 

Do pobrania