Realizacja obowiazku edukacyjnego

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Kara grzywny w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego/nauki