BUDOWA ODCINKÓW DRÓG NA OS. LEŚNYM

Nowa ulica na Osiedlu Leśnym.

UL. PROSTA, ZBOŻOWA, ŁĄKOWA (odc. od ul. Zbożowej do przejazdu kolejowego).

Inwestycję zrealizowano. Zadanie obejmowało odwodnienie , wykonanie ok. 0,8 km nawierzchni jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej.

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.970.583,20 zł.

 

dofinansowanie

 

UL. ŁĄKOWA (odc. od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej, z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Wiejską)

Inwestycja zakończona. Zadanie obejmowało odwodnienie ulicy, wykonanie ok. 0,3 km nawierzchni jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej.

  

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 539.523 zł.

Informacja o dofinansowaniu.

Nowa ulica.      Nowa ulica.