BUDOWA ODCINKÓW DRÓG NA OS. LEŚNYM

Nowa ulica na Osiedlu Leśnym.

 

  1. UL. PROSTA, ZBOŻOWA, ŁĄKOWA (odc. od ul. Zbożowej do przejazdu kolejowego).

Roboty realizowane są przez konsorcjum firm: WIMAR sp. z o.o. z Koronowa oraz DROMAKS Piotr Myszkier z Bydgoszczy.

Do końca b.r. zostanie zakończona budowa ul. Zbożowej. Zadanie obejmuje odwodnienie ulicy, wykonanie ok. 0,8 km nawierzchni jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej.

Nowa ulica na Osiedlu Lesnym.

W 2022 r. planowana jest budowa ul. Łąkowej na odcinku Zbożowa – do przejazdu kolejowego. Termin zakończenia inwestycji – październik 2022 r.

 

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.970.583,20 zł.

 

dofinansowanie

 

  1. UL. ŁĄKOWA (odc. od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej, z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Wiejską)

Roboty realizowane są  przez firmę PRDI UNIDROMEX Michał Szewczyk z Inowrocławia.

Do końca b.r. zostanie zakończona budowa ul. Łąkowej na odcinku Zbożowa-Wiejska. Zadanie obejmuje odwodnienie ulicy, wykonanie ok. 0,3 km nawierzchni jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej.

Ul. Łąkowa   Ul. Łąkowa w trakcie budowy.

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 539.523 zł.

Informacja o dofinansowaniu.