Zwierzęta

Plakat.[0]


 

Informujemy, że Gmina Solec Kujawski na 2023 r. zawarła umowę z Gabinetem  Weterynaryjnym  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Gmina Nowa  Wieś  Wielka,  w zakresie opieki weterynaryjnej mającej na celu ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt bezdomnych, w tym kotów wolno żyjących, opiekę dotyczącą zwierząt dziko żyjących na terenie Gminy Solec Kujawski oraz całodobową gotowość do podjęcia interwencji.

W związku z powyższym w wyżej wymienionym zakresie prosimy o kontakt z  Gabinetem  Weterynaryjnym  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Gmina Nowa  Wieś  Wielka.

W zakresie przeprowadzenia kastracji i sterylizacji  kotów wolno  żyjących z terenu  Gminy Solec  Kujawski oraz  zakup i wydawanie karmy  społecznym opiekunom kotów, Gmina na 2023 r. zawarła umowę z Przychodnią Weterynaryjną „DINO – VET”, ul. Toruńska 6  w Solcu Kujawskim. Zabiegi i usługi, o których mowa wyżej wykonywane będą na podstawie skierowania wydanego w Urzędzie Miejskim Wydział Utrzymania Miasta. Skierowanie wydawane jest na wniosek społecznego opiekuna kotów, właściciela lub osoby, z którą zawarta została umowa adopcyjna.

Numery alarmowe, na które należy zgłaszać wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt dzikich i bezdomnych:

  • Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. Toruńska 8A, Tel. 52/3870165, 52/3870162  ( poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7:30 -  15:15,  wtorek 7:30 – 16:30).
  • Zakład  Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o. z siedzibą  w Solcu Kujawskim, ul. Targowa 3, Tel. 52/387 13 96.
  • Gabinet  Weterynaryjny  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Tel. 513 158 780.
  • Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – zgłoszenia całodobowe Tel. 606 859 637, 606 694 199.

Dokarmianie kotów wolno żyjących realizowane jest całorocznie poprzez wydawanie karmy zarejestrowanym, społecznym opiekunom dla kotów wolno-żyjących.

Zabiegi sterylizacji w przypadku wolno żyjących kotów, będących pod opieką społecznych opiekunów kotów oraz zabiegi sterylizacji lub kastracji w przypadku zwierząt bezdomnych przekazanych przez Gminę do adopcji umową adopcyjną i zwierząt domowych, wykonywane będą na podstawie wydanego skierowania na wniosek społecznego opiekuna kotów, osoby, z którą zawarta została umowa adopcyjna lub właściciela zwierzęcia.


UWAGA!!! PRZYPOMINAMY!!!

Pies[1]

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I  PORZĄDKU NA TERENIE  GMINY SOLEC KUJAWSKI

DZIAŁ VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

  1. Prowadzenie psa na uwięzi, a w przypadku psa wykazującego agresywność i psa rasy uznawanej za agresywną oraz  mieszańca ras uznawanych za agresywne, dodatkowo w kagańcu. Pies może być wyprowadzany tylko przez osobę, która jest w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a pies rasy uznawanej za agresywną, mieszaniec ras uznawanych za agresywne oraz inny pies wykazujący agresywność, wyłącznie przez osobę dorosłą.

 

  1. Natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psa i inne zwierzęta domowe w obiektach oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących, których przewodnikiem jest pies. Dopuszcza się umieszczanie psich odchodów w koszach ulicznych pod warunkiem, że nieczystości te zostały zabezpieczone opakowaniem ulegającym biodegradacji.

 

  1. Pies pozostawiony bez dozoru w miejscach publicznych, bądź błąkający się po terenie Gminy Solec Kujawski, traktowany będzie jako bezdomny i po schwytaniu odprowadzony zostanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Adres źródłowy: https://soleckujawski.pl/page/zwierzeta

Załączniki
  • [0] https://soleckujawski.pl/sites/default/files/pliki/Beznazwy-1_1.jpg
  • [1] https://soleckujawski.pl/sites/default/files/pliki/pies.jpg