Zwierzęta

 

Plakat z informacjami o planowanym zabiegu szczepienia lisów.


Opieka weterynaryjna - umowa na 2024 r.

Gmina Solec Kujawski na 2024 r. zawarła umowę z Gabinetem  Weterynaryjnym  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Gmina Nowa  Wieś  Wielka,  w zakresie opieki weterynaryjnej mającej na celu ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt bezdomnych, w tym kotów wolno żyjących, opiekę dotyczącą zwierząt dziko żyjących na terenie Gminy Solec Kujawski oraz całodobową gotowość do podjęcia interwencji.

W zakresie przeprowadzenia kastracji i sterylizacji  kotów wolno  żyjących z terenu  Gminy Solec  Kujawski oraz  zakup i wydawanie karmy  społecznym opiekunom kotów, Gmina na 2024 r. zawarła umowę z Gabinetem Weterynaryjnym, lek. wet. Krzysztofem  Markiewiczem ul. Wiśniowa 49, 86-050 Solec Kujawski. Zabiegi i usługi, o których mowa wyżej wykonywane będą w określonych dniach tj. wtorek w godz. 8-12 i 15-19 oraz w sobotę w godz. 9-12 na podstawie skierowania wydanego w Urzędzie Miejskim Wydział Utrzymania Miasta. Skierowanie wydawane jest na wniosek społecznego opiekuna kotów, właściciela lub osoby, z którą zawarta została umowa adopcyjna.

Numery alarmowe, na które należy zgłaszać wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt dzikich i bezdomnych:

 • Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. Toruńska 8A, Tel. 52/3870165, 52/3870162  ( poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7:30 -  15:15,  wtorek 7:30 – 16:30).
 • Zakład  Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o. z siedzibą  w Solcu Kujawskim, ul. Targowa 3, Tel. 52/387 13 96.
 • Gabinet  Weterynaryjny  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Tel. 513 158 780.
 • Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – zgłoszenia całodobowe Tel. 606 859 637, 606 694 199.

Dokarmianie kotów wolno żyjących realizowane jest całorocznie poprzez wydawanie karmy zarejestrowanym, społecznym opiekunom dla kotów wolno-żyjących.


Pamiętajmy o naszych czworonogach zimą!

Zgodnie z art. 9 pkt. 1 ustawy o ochronie zwierząt, kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Jest zima, dni są chłodniejsze, padają deszcze i śniegi. Jeśli więc nasz pies na stałe przebywa i mieszka na zewnątrz domu, to zawsze przed zimą musimy upewnić się, że schronienie jakie mu zapewniamy, dostatecznie ochroni go przed wilgocią, wiatrem i niskimi temperaturami.

Jesienią i zimą psy potrzebują szczególnie wygodnego i komfortowego miejsca, by uciec od deszczu, mrozu i śniegu, oraz zimnego i przenikliwego wiatru. Niezbędna jest zatem odpowiednio duża psia buda, porządnie zabezpieczona od spodu i wyłożona odpowiednią wyściółką.


SZANOWNI MIESZKAŃCY

Zwracamy się z apelem do mieszkańców, zarządców i administratorów nieruchomości o humanitarną postawę i zapewnienie miejskim kotom opieki i ochrony. Przed nami zima - okres szczególnie trudny dla kotów, gdyż nierzadko szanse ich przetrwania zależą głównie od wrażliwości i odrobiny dobrej woli każdego z nas. Najważniejsze jest bezpieczne, ciepłe i suche schronienie z dostępem do wody i jedzenia, np. uchylone okienko piwniczne lub budka ustawiona w zacisznym miejscu posesji. Często w zimie widzimy wychudzone i zmarznięte koty, które nie mają gdzie się schronić, są bezradne wobec zjawisk meteorologicznych, chorują i głodują, wiele z nich umiera.

image-4d398ba05b9b960b8242f935131e31b66cf520cc604c63eebdfc653278323d33-V

Zgodnie z obowiązującym prawem zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu.

Jak każde zwierzę, kot potrzebuje miejsca, w którym znajdzie zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Stworzenie kociego azylu jest zasadne z uwagi na to, że zwierzęta te chronią nas przed plagami szczurów i myszy. Wyłapywanie kotów wolno żyjących w celu umieszczenia ich w schronisku jest łamaniem prawa. Koty mają prawo do życia na wolności w wybranym przez siebie miejscu.

Obowiązek pomocy wolno żyjącym kotom wynika  z przepisów Ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997  o ochronie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 t. j.)  oraz  uchwały   NR LXIII/438/23  Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski  w  2023 r.

Wobec powyższego Gmina zwraca się z prośbą o przestrzeganie zapisów prawa oraz o zapewnienie opiekunom kotów możliwości sprawowania nad nimi opieki.

Zapraszamy mieszkańców do zbiórki kociej karmy (suchej i mokrej). Wszystkie dary można przynosić do Wydziału Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. Toruńska 8A w godzinach otwarcia Urzędu (pn. – pt. 7.30 – 15.15, wtorek 7.30 – 16.30).

Wolno żyjące koty zimą liczą na pomoc i wyrozumiałość mieszkańców!

 

Urząd Miejski w Solcu Kujawskim

ul. 23 Stycznia 7

86 – 050 Solec Kujawski


Plakat.


Informujemy, że Gmina Solec Kujawski na 2023 r. zawarła umowę z Gabinetem  Weterynaryjnym  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Gmina Nowa  Wieś  Wielka,  w zakresie opieki weterynaryjnej mającej na celu ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt bezdomnych, w tym kotów wolno żyjących, opiekę dotyczącą zwierząt dziko żyjących na terenie Gminy Solec Kujawski oraz całodobową gotowość do podjęcia interwencji.

W związku z powyższym w wyżej wymienionym zakresie prosimy o kontakt z  Gabinetem  Weterynaryjnym  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Gmina Nowa  Wieś  Wielka.

W zakresie przeprowadzenia kastracji i sterylizacji  kotów wolno  żyjących z terenu  Gminy Solec  Kujawski oraz  zakup i wydawanie karmy  społecznym opiekunom kotów, Gmina na 2023 r. zawarła umowę z Przychodnią Weterynaryjną „DINO – VET”, ul. Toruńska 6  w Solcu Kujawskim. Zabiegi i usługi, o których mowa wyżej wykonywane będą na podstawie skierowania wydanego w Urzędzie Miejskim Wydział Utrzymania Miasta. Skierowanie wydawane jest na wniosek społecznego opiekuna kotów, właściciela lub osoby, z którą zawarta została umowa adopcyjna.

Numery alarmowe, na które należy zgłaszać wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt dzikich i bezdomnych:

 • Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. Toruńska 8A, Tel. 52/3870165, 52/3870162  ( poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7:30 -  15:15,  wtorek 7:30 – 16:30).
 • Zakład  Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o. z siedzibą  w Solcu Kujawskim, ul. Targowa 3, Tel. 52/387 13 96.
 • Gabinet  Weterynaryjny  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Tel. 513 158 780.
 • Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – zgłoszenia całodobowe Tel. 606 859 637, 606 694 199.

Dokarmianie kotów wolno żyjących realizowane jest całorocznie poprzez wydawanie karmy zarejestrowanym, społecznym opiekunom dla kotów wolno-żyjących.

Zabiegi sterylizacji w przypadku wolno żyjących kotów, będących pod opieką społecznych opiekunów kotów oraz zabiegi sterylizacji lub kastracji w przypadku zwierząt bezdomnych przekazanych przez Gminę do adopcji umową adopcyjną i zwierząt domowych, wykonywane będą na podstawie wydanego skierowania na wniosek społecznego opiekuna kotów, osoby, z którą zawarta została umowa adopcyjna lub właściciela zwierzęcia.


UWAGA!!! PRZYPOMINAMY!!!

Pies

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I  PORZĄDKU NA TERENIE  GMINY SOLEC KUJAWSKI

DZIAŁ VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 1. Prowadzenie psa na uwięzi, a w przypadku psa wykazującego agresywność i psa rasy uznawanej za agresywną oraz  mieszańca ras uznawanych za agresywne, dodatkowo w kagańcu. Pies może być wyprowadzany tylko przez osobę, która jest w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a pies rasy uznawanej za agresywną, mieszaniec ras uznawanych za agresywne oraz inny pies wykazujący agresywność, wyłącznie przez osobę dorosłą.

 

 1. Natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psa i inne zwierzęta domowe w obiektach oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących, których przewodnikiem jest pies. Dopuszcza się umieszczanie psich odchodów w koszach ulicznych pod warunkiem, że nieczystości te zostały zabezpieczone opakowaniem ulegającym biodegradacji.

 

 1. Pies pozostawiony bez dozoru w miejscach publicznych, bądź błąkający się po terenie Gminy Solec Kujawski, traktowany będzie jako bezdomny i po schwytaniu odprowadzony zostanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt.