Zwierzęta

    

Gmina Solec Kujawski poszukuje właściciela psa. Piesek przez kilka dni będzie przebywał w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Targowa 3 w Solcu Kujawskim.

Prośba o pilny kontakt tel. 52 387 01 65 lub do ZGK 52 387 13 96

Pies, którego właściciel jest poszukiwany

 Pies, którego właściciel jest poszukiwany


 

Informujemy, że Gmina Solec Kujawski na 2021 r. zawarła umowę z Gabinetem  Weterynaryjnym  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Gmina Nowa  Wieś  Wielka,  w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych na terenie Gminy Solec Kujawski. Świadczenia usług weterynaryjnych obejmują między innymi ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt bezdomnych, w tym kotów wolno żyjących.

    W związku z powyższym w wyżej wymienionym zakresie prosimy o kontakt z  Gabinetem  Weterynaryjnym  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Gmina Nowa  Wieś  Wielka.

    Przypominamy, że wyłącznie za usługi wykonane w Gabinecie  Weterynaryjnym  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Gmina Nowa  Wieś  Wielka, Gmina Solec Kujawski pokrywa koszty leczenia zwierzęcia.

 

Numery alarmowe, na które należy zgłaszać wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt dzikich i bezdomnych:

  • Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. Toruńska 8A, Tel. 52/3870165, 52/3870162  ( poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7:30 -  15:15,  wtorek 7:30 – 16:30).
  • Zakład  Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o. z siedzibą  w Solcu Kujawskim, ul. Targowa 3, Tel. 52/387 13 96.
  • Gabinet  Weterynaryjny  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Tel. 513 158 780.
  • Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – zgłoszenia całodobowe Tel. 606 859 637, 606 694 199.

 

 

Dokarmianie kotów wolno żyjących realizowane jest poprzez wydawanie, w okresie wiosennym i jesienno-zimowym (od stycznia do maja i od września do grudnia), karmy zarejestrowanym, społecznym opiekunom dla kotów wolno-żyjących.

 

 

Zabiegi sterylizacji w przypadku wolno żyjących kotów, będących pod opieką społecznych opiekunów kotów oraz zabiegi sterylizacji lub kastracji w przypadku zwierząt bezdomnych przekazanych przez Gminę do adopcji umową adopcyjną, wykonywane będą na podstawie wydanego skierowania na wniosek społecznego opiekuna kotów lub osoby, z którą zawarta została umowa adopcyjna.