Zwierzęta

 


 

Informujemy, że Gmina Solec Kujawski na 2021 r. zawarła umowę z Gabinetem  Weterynaryjnym  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Gmina Nowa  Wieś  Wielka,  w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych na terenie Gminy Solec Kujawski. Świadczenia usług weterynaryjnych obejmują między innymi ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt bezdomnych, w tym kotów wolno żyjących.

    W związku z powyższym w wyżej wymienionym zakresie prosimy o kontakt z  Gabinetem  Weterynaryjnym  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Gmina Nowa  Wieś  Wielka.

    Przypominamy, że wyłącznie za usługi wykonane w Gabinecie  Weterynaryjnym  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Gmina Nowa  Wieś  Wielka, Gmina Solec Kujawski pokrywa koszty leczenia zwierzęcia.

 

Numery alarmowe, na które należy zgłaszać wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt dzikich i bezdomnych:

  • Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. Toruńska 8A, Tel. 52/3870165, 52/3870162  ( poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7:30 -  15:15,  wtorek 7:30 – 16:30).
  • Zakład  Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o. z siedzibą  w Solcu Kujawskim, ul. Targowa 3, Tel. 52/387 13 96.
  • Gabinet  Weterynaryjny  ANIMAL  PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Tel. 513 158 780.
  • Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – zgłoszenia całodobowe Tel. 606 859 637, 606 694 199.

 

 

Dokarmianie kotów wolno żyjących realizowane jest poprzez wydawanie, w okresie wiosennym i jesienno-zimowym (od stycznia do maja i od września do grudnia), karmy zarejestrowanym, społecznym opiekunom dla kotów wolno-żyjących.

 

 

Zabiegi sterylizacji w przypadku wolno żyjących kotów, będących pod opieką społecznych opiekunów kotów oraz zabiegi sterylizacji lub kastracji w przypadku zwierząt bezdomnych przekazanych przez Gminę do adopcji umową adopcyjną, wykonywane będą na podstawie wydanego skierowania na wniosek społecznego opiekuna kotów lub osoby, z którą zawarta została umowa adopcyjna.