Mija termin składania wniosków

Mija termin składania wniosków[0]

INFORMACJA

Dnia 30 czerwca br. mija termin składania wniosków o przydział lokalu wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski.

Termin ten dotyczy również osób znajdujących się na listach osób uprawnionych do zawarcia umowy

najmu lokalu mieszkalnego/socjalnego z 2021 r., które obowiązane są do corocznego przedłożenia uaktualnionych wniosków.

Niezłożenie uaktualnionego wniosku w terminie powoduje skreślenie z listy.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone przez Komisję Mieszkaniową w br.


Adres źródłowy: https://soleckujawski.pl/news/mija-termin-skladania-wnioskow-0

Załączniki
  • [0] https://soleckujawski.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_slider_1170x589/public/obrazek/2022-06/Bez%C2%A0tytu%C5%82u_1.png?itok=rG_6gJqQ