Mija termin składania wniosków

Mija termin składania wniosków

INFORMACJA

Dnia 30 czerwca br. mija termin składania wniosków o przydział lokalu wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski.

Termin ten dotyczy również osób znajdujących się na listach osób uprawnionych do zawarcia umowy

najmu lokalu mieszkalnego/socjalnego z 2021 r., które obowiązane są do corocznego przedłożenia uaktualnionych wniosków.

Niezłożenie uaktualnionego wniosku w terminie powoduje skreślenie z listy.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone przez Komisję Mieszkaniową w br.