Porady prawne

Logo Nieodpłatnej Pomocy Prawnej[0]

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020, poz. 374) ZAWIESZA SIĘ DO OD DNIA 16 MARCA DO ODWOŁANIA UDZIELANIE OSOBIŚCIE PORAD PRAWNYCH. Nieodpłatne porady prawne udzielone będą w tym okresie telefonicznie, po uprzednim złożeniu za  pośrednictwem adresu e-mail: izabela [dot] sutat[1]powiat [dot] bydgoski [dot] pl stosownego oświadczenia. SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM NALEŻY PRZESŁAĆ DO URZĘDU POWIATU POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, A NASTĘPNIE OCZEKIWAĆ NA WYZNACZENIE TERMINU PORADY. Pismo wraz z oświadczeniem  MOŻNA TEŻ SPORZĄDZIĆ WŁASNORĘCZNIE, według powyższego wzoru i przekazać do urzędu inną dostępną drogą. 

W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek
o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon 501 615 484.

Nowy wzór wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość znajduje się na dole strony - zakładka Do pobrania.

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod numerem 501 615 484.


Adres źródłowy: https://soleckujawski.pl/page/porady-prawne

Załączniki
  • [0] https://soleckujawski.pl/sites/default/files/pliki/content/logo%20pomoc.png
  • [1] https://soleckujawski.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://soleckujawski.pl/sites/default/files/styles/galeria_zdjecia_370x230/public/galerie/2020-12/Pomoc%20pawna%2012-2019%20ulotka%20str_1.jpg?itok=Alq6Fzg_
  • [3] https://soleckujawski.pl/sites/default/files/styles/galeria_zdjecia_370x230/public/galerie/2020-12/Pomoc%20pawna%2012-2019%20ulotka%20str_2.jpg?itok=WWBPMWM0