Porady prawne

[0][1]NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO

Zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021, poz. 945) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży , udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Każda osoba, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta.

 

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO W ROKU 2024

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku należącym do Urzędu Gminy w Sicienku, przy ul. Nakielskiej 7, 86-014 Sicienko.

 1. Poniedziałek w godz. 10.00-14.00,
 2. Wtorek w godz. 14.00-18.00,
 3. Środa w godz. 12.00-16.00,
 4. Czwartek w godz. 12.00-16.00,
 5. Piątek w godz. 10.00-14.00.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie, przy ul. Szkolnej 4, 86-010 Koronowo.

 1. Poniedziałek w godz. 14.00-18.00,
 2. Wtorek w godz. 14.00-18.00,
 3. Środa w godz. 13.00-17.00,
 4. Czwartek w godz. 13.00-17.00,
 5. Piątek w godz. 8.30-12.30.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski przy ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski.

 1. Poniedziałek w godz. 10:00-14:00,
 2. Wtorek w godz. 10:00-14:00,
 3. Środa w godz. 14:00-18:00,
 4. Czwartek w godz. 14:00-18:00,
 5. Piątek w godz. 13:00-17:00.

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska oraz w Punkcie Konsultacyjno–Poradniczym przy ul. Długiej 30, 86-022 Dobrcz.

 1. Poniedziałek w godz. 9:00-13:00 Dobrcz,
 2. Wtorek w godz. 14:00-18:00 Dąbrowa Chełmińska,
 3. Środa w godz. 9:00-13:00 Dobrcz,
 4. Czwartek w godz. 14:00-18:00 Dobrcz,
 5. Piątek w godz. 8:00-12:00 Dąbrowa Chełmińska.

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Budynku Wielofunkcyjnym
w Brzozie, ul. Przemysłowa 1B, 86-061 Brzoza.

 1. Poniedziałek w godz. 14:00-18:00,
 2. Wtorek w godz. 9:00-13:00,
 3. Środa w godz. 14:00-18:00,
 4. Czwartek w godz. 9:00-13:00,
 5. Piątek w godz. 8:30-12:30.

REJESTRACJA NIEOPDŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO

[2]

501 615 484

 

 

w godzinach pracy urzędu:

Poniedziałek w godz. 7.30-15.30,

Wtorek w godz. 7.30-16.00,

Środa w godz. 7.30-15.30,

Czwartek w godz. 7.30-15.30,

Piątek w godz. 7.30-15.00.

 

Więcej informacji pod adresem:

https://powiat.bydgoski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna.html

https://bip.powiat.bydgoski.pl/kategorie/13-nieodplatna-pomoc-prawna?lang=PL

Instrukcja rejestracji online na wizyty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu bydgoskiego znajduje się na stronie www.youtube.com/@WPKiS

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=R_wqS32m5CU

Ulotka str. 1[3]

Ulotka str. 2[4]

Do pobrania

Adres źródłowy: https://soleckujawski.pl/page/porady-prawne

Załączniki
 • [0] https://soleckujawski.pldata:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGwAAACECAYAAAECdv60AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAAIdUAACHVAQSctJ0AABpUSURBVHhe7Z0J8CxVdcaHB49VdnjIHh6ggEGiYCFLwIjFosYdTNAEpQCJhpAUGDBsCeiLMbLvKAYiYFBQARFBQIVH5IGsLkFQC1SMG6IJKYPb5Hzd95v++sy53T3bWwi36lf33rPfnv9/Zrqnl561/pj0+v0HY6D73QNZXTnYaF5pKIqCn4hsw7q+miA653SkDmiQmmMS1KAxerW1cTV54va60zEHlw7kKCN0FOEAZvR2Nq9NQlQv42rioeNOhq4xySuB8uDVpZzrU92PS59yACDcf++6EUnGBUOOVMLwxNRDxt7Z9XoqeFTGDMpeKRyfV01qvWdu6gsnaUOGHtgk6i0wKHDyxjYwbnKgojt8jRQofnt/r3//J4Z1hX4wSFF0rn8pOq5lanPifKg8ZlQnOmyQ5kOZwOEHVE6UQb/3LoET2HOn0uiIAyun7xnMCoYy3XVF2QOWBV3W6Te2mXWuDjUnvOqcKMi03fyyV1mB/KkUfzbqSCgf2GLAiSp9v9CgTe2fshC43lNkQouUhM7vknnhZK1mmAN2pbk0pxwg8mxbRCMJMNSKLbQ4GDnZ8nN6/QV/1ev/2avL6iObHNlkkKtup+2GdfxTPl/sAP/Mj3Vy86kLFOg22aAK7vH/O/ShHGOnqws80JP1167PGdTzg9TDxsWqC0QxICdncC9jr37Jd1gYwWA6ZjIGZp+LafKsopXPGLT3Cdkr5lP9E3plE7RHUMB5FEdyVMl+c197YuhIpCdqB2rJHq8LCwefGHPQZc5Y4MWpN1m3t2ByX5J5uZLTmbxo/ZcZj4jCA5tIDnI6ytEnBm2eNya3GKYPdSsbkW6OjKFHgqjVnEZF/TEuInZsYRCP6r5TzrONFcwe/tnOmrGScYcTYH7xPwzbRGSTMVAkB+/Yv9dfzz5uIpscYbLnbd7rX39enJDJAN8TvQ32BSjXGIUfJwoDcj5nuWGdvvl6okIKPxUoDKoBVZZLxkQjJQNnHVsFV55aVAU8+qC6z9jJwH99uZ6IMOCaq5d2KiMap/BTQcSjn6sSgF/8e9n7wJ7bLy3tGKfw18CqYB8BHYNivpqMVe5jZpORnI5B//yPqzn06G+8oJrX/FSgaCImUJiM430M2PokpPCLFABKHYNVVur1P7qgHGuiX91b2WO+UhorRQwvpOLAVyYDgTrAFWB8aBqT3d0cFH5eSIWOyXIy9pvrvOPKHv+D9FN98qsLu6DJMN7KeG2SkcinSIZPWK9sAwGZlMHPycThp3nxNQ6DyMhDu8LReMVLyzmSXR3EUPvfM2rJ0Det8n+/UtoQynVMEIexoMcX1UEyKq83aBAFPONvK5nCGLR7OM3JXkaRbEsR0hjj58j8j6xXvQ+u/gD/5Jh/K/WFjoNiImOV+WA6xxfYKBnnZIFRS0YiY+KD7Zp6ytZPvSf51Z3Jkan3Otrv62TRWDG51WFNBAPlvTL2qJ0np0MetppiHTf3eHsl0kGGJIPmDRRT95d3cx2/SeYe6I3hhkOdkUMOcwnl4PjUl5EzjcY2rDlHRDYqQ7wurRYAHGNA7vm6oXaQpX60tpsEUUwVygF0hfMEbSigzvGPbbKnC8uWVrzdPJPAmma2MOwzbr/1sHxHOUYKHrq2LERlkzLThYEff2mQpP+hk8pFXH9uqft52mOYRf4UN1ZGwPY7N1Rjr28Duz9PLox1o4IvNJEcjLSwzTcaOGQXpXK19aya+jOMswx8DfSH6hXY8rsp0Fg5eyNWKhqEY5W14X1QHHYZtMj/uasaR/66MOBtlBQnVjZx52VVEXPnVuOuaIHzjU+cGuch3oesunLe3oiVXUlBRsIXCNkqxsYbDMf3tgQ+3pakPLGyjeQ8FrlCI7lCm+22LPuoLpDyxMqIyDYFGbDySvV5ZKPFgkjmURtfgyfliZUkGY1Em68WDFS3qZPR5iUvKPd3OdcaPck3VnqYiGOvb4K+hMWRM48pe7XZJPWUo2c8+mkOJcWIlTma7FPAkK02q8YsTNEYXsb5k3eUespzpDyx0qN2TT4paAGOtHsZ0MLRU35tklHOU+68D+a0i0jxYmUTybGVp++J5boYwLiUa66jnZ6LayLFjZWebefX5139UpIaXAAL5Zw+LJ79qKQ85Q4cfir+3k2x4TThgvQHIdVhj4BjsOjyuk0TXEvyLSdvNXZOwshpHKJYkGFBhDYqVz9s8G2MH4ksAj4Aa9m4HJcTWenAGL8sw+jtr6sHaUPjcKygeO8Dtti41K27VqwH8Ge9rJly6nA43MZ1I4KfhLzcJ2lCfdR3lDgaQ2Wsi7X58X7lODbQOX4MwLwpuE+u8xywi2wZn3q1wfhDhub+moxFXk1EmJ17Hc7MhswX9tmkp4/qN7f5N5McXOT0Gp/+HP+ngVM8I51i8t7DkUJRZx8Ic3LBCcOFfTzpmgrH+UyMgTl74jeS6iJSrKKFBjleZHgfzAHexVQe4X3xjgzZdSJLJ5DUzghtY2sDryjsjbJRuWNSqINH/8Y98MW7Kfou4Fwf+vlYpItOe6PeoMDC6ERMNSTL0WQ7qQ6fZTk7yq3PtiGniP0N2F4lMtDk31WHg/SYv1lkZIVABmBvtLbGIqbFODn0dDS8m65hpHpHaoMgOp4Wo8aE/ckyT4uaqFm8ehICOcAP7JG+iSgm4+mfobdLNlNvQ4mUWemExdZqRenYM4qOcY2lqs0zBsVhd8gXjyuW1MYw0XSbT/BMof497pnAYl/Y4so1s4VFMU87ute/58pYh187vWwSZrYwwGOKK63Y6+/w/LouJS7GOHStumkw04XhYCcWh0tyNly/lF19enm+JheGK5683zQYaWG7vyiWt4H4f7Jfr3/8YeXJ4PvsVi2sa+5RSbFjpccX0tWP4HzUn95eHh2O9F1BXlyXs1FD/lRrrCTJaDDWvol11xz2BTx2SLrEUns9nu/tSMoVK5WbLhwYNwZU1F5BcXu7OYhiENqQvXdt9kmxY6WHhZCcjZfhYKv6oSCeZLzqKpUdLgdWP4V+yi4vjG1ByhUrFQ2SnArUJgfedNQHRS1KPY+vwI567w90QQDfNSM7kmLFyhwsQInsNlyvPGTtbVkcxj/rcJYOzv/QRZHIlqRcsbKJ5DgWWhzmTacOEfUBr0t9ZAtSrljZhd/fqteft05VdBd8kU0F4htL5ANZZE9SrljZBvxWnPCsHBZ5Qep9DhyR8vZk7XQxT0TKFSu78NA19saywyBQJ3yBkPm43kZhDO+jpFyxsonkOBa+UJCTR/zy7rKHT1QbSLliZRdSgNq4DV8oi4zkZE0Zwxb5mt7yU65Y6fm1fT/zshSghspXWbnsn7NqJdOCuwK/zVKP+dprDNeipFyxMoK237p+4FyDNthd8TpelOWLxuFsjlXvbRFbx02knLES4H4kyagzt3649I10QIsFKsP4U2mMvxDVq91+uw/XqsDWiJURyaFGZEciexZHILtDxpTTX+fAzyNSrlipJMPB2OsVXL3qZfQHLIyo/KpTKzn9ON/vD0vZQTbGl+hfNezXpZixUmmzSYE6wUIVxGC/bZL9952VHMB3k3lVziZSrliZI2efgrWiheqYcVZYvjrLmzbsNV8TyTdW5vj+zaVjpEsBB0RyXQzHnMP21/buqfMj31LZYL6cXHqeI+WKlQqvZOQ855MCDohkLPL1e1Vz9hpH5xjjukPIKWsCdkasjEgOQ9xw/rAsZ48iuRjYcKwyD+6lQD/Mv9tyMlvKFStzJKdGNli315+7QqxjgTgFgvHYs3CF+v+wnjG8jSfZxUqPBj3nuGrehPoRLgx7xhqftvcbnL8m2XK+lpvnSLliZRPwOeg1sc6Tkgzgwj4nY4BjhbC/2cZq7+N1IfmOHmCchDgSDD8sgjnfc0gV69aLyzMCcG6WLtjj43oY26h+bYwMp8lPb6uKQ+9z6rzLIpTNN6x+LUWcHu7PhRO5IMCFzJHTNNGCMfZQh1dP523UFgW8IHIahygWZLoIbFDqVK4+kSwCsXlyS7EWLoxETuNQBJd4nLNI/JyE8w6//dlyzgWAK/6p8ovYZovy8muV6RoaF4a9VBppgDa4APrpHKBw9HgXfMXOw75ceA7YsFaMKaeM8uzCNIDKR6FI4GgqHPpITq49u7T5corFul7+knqtRS4V8McCGPOmZoVRkhHs5uvcoz7oD9in0ulNkNvwuX/0xeGz36DXnmOjEpwpYwWXPmlCyB4y4KvyHF3tAGw/YGh+1fPETQX3xDgujeFfgIluBQg5JjhWronV5nTRkS5nAfAW10DlmPNOIMyjetxphLnVBqwustqfohoplxmamHKMsVE08c7b1329Psrh9d6GcpxhytumKN6+iKECEJ2eynnhkMbk80ZTYRh7/UuNw5MOfPPavL9HdTm7IgaurMsp8WfGMS6r4FjtHjRYFAtT/esDvbfBXnmTHqgMhw5ws6jIDqQYeSV77D5g/I9prnb4SgYZYGGqx3XOLDpXOGU4tfy2NFa9t9O56lVu5JU65089KgNeFs0j1Ob9Mn7M8HrMr3Eyyr3svYbJi9Y/TRQEci8j0OnbLuYAX6K9XxQnsuki80Q+l5d92fBjt3VDRjpXcOyPY9g12a5n0AbkboV0odEWy0Nb9UkxBq0Qvi0pvLHHf5YouEMSfLuCi3eiOF2A//aBzKgahFiYGnDswX0BIvniYp6Rq69YjGv9v3RGyXAoyIpuvrhAHac6mZJqHW5/4QzVgf1HDb1N1az5O4P5Ad41Va9gDbmWcwhlOftJaYr93UAGkk9jC528jFCHnnw7ybqgfipTGyW6B1ny79SGHHWujKtroslPF0Y76x83OrfCsemaLTCurokmv+8bqsfYGLmp8yCYkpODJl0TXXNhbozdomC1ueqVJl0TXeJDbkzchoKix8WiGHs9yclz3GM0xSPJZmptcGNQjH0yBfquRNeE5kgXtf7CmEkrCooSz5KUd+bNvlXFBUwb5DFOQdLF2Q4wwoImBXGNryLJkm5FMVGRXWEMBFtamxZZHBfRBbzB8DbG1FuU5FmWXsqBHiF7lqWPZ/wLtvBfy/6s9wzrlkWW2RfsqtPKnjXvkx51iPObPn9RZUe971WvMq9f2mC9xtJfrPKqPaqx1n7swdWY16s9cFXZ89JJ2uOyrz12LJ/5Q5+lHdZuLDtFK1ozzlTnOtrY6QXV5dl4wA9jLO3IGspBZDQJiPnJ02O5l40La//5HbG+Cfjtt1usmwXIhx+m2y6DyMG1GuUgMpoExsUFMJjjtOtZ5QLHHVb2zNEVH2cSnrqzvPMKTjs6xHjxtqUct4tXO5yQ8rGWE8U8UvN0CpeAg3gc88l27//rYb9xYFzw1lf1+hedWF7mDx2fVaxgAxKvUz3GPldXNI4HDwb3tqPmoo8xunMXJEGNyDaiydbHbEM3Hp4ZgPtzcY4fZWFzp8hw9UmUtwnclfRSiRGBx7Wgx40MoxhNyHrKQWQ0KhK0/7VP1ueeyD/i3HRmP04H/cjJ5Ql9kP/glnocje3hBsN4C+Oik8r6bruk11/eXhzarb7a8NsXY3tZhOaK6BongjUakwUC69jGxBM0Ip0kCoHNp84Y9msiitOEbrSvJFkUd1zwnBbN0cS4uWU9019AhCSsgcchetmhbyyvMsIdI77+6V7/g0eXDxXHPXZGiU2iDYeDtUcZ0G+1aRx3FHJ5ImAbxWiCazHGCzAOkrRGk24aRBsN4DRHnMd9tkFbX3MXeIuFKIfCHK9MfdONZjz0NcpBZDQL3vnmWvKpgh3ifYOd6GjjEdVH9TbRFttzlwGfp4Kr5drgWoxyEBnNEuZ93xG9/vxNym9mlE2baOMpsIlqVLhr8nzjRoOXR7Xha+iSK4JxjPGDTMITtt8kRcwU3YA58NYIW9Tm/UHk0wXet/gKkWHut0cbUst4AUbl5HfVkmaZO4P/NN2ATcAWVyFHulHR/8CtN6s/MRvc/bF4O+WQ9ZSDyGgcxomH20V6H8YB+FzyMgV3I2jScyO1gSt2InlXfD59Bp6uDbDmrjC2EQecBAneqm/joNf2+g9c3c3/8AN6/X85ZVjODdhEZIev/l5GvhTIPmjgAlPGuiT1AHed0DWMiqynHERGXcFFo4ixmntwIGOPAg6YYh8s0oFR4tKWGy0H7Tn2MjzJWW156ynK9LZtvB0IruiiPfq2pwK1gTiJchAZjYIEnApRDqJPhe0CN2YEbTaeV81VDvQ/DXPUcMI7KtkfpF71AE9goQw9Lk2gblRYi1FPMim/TV9/wYUnljKfA/cqouy+j1fycWGsHNyYOdRWNzKPwmCOy44oR04eg2SMb6T+BIM1saef+o8K/BLjB/EgDl+wKz9Qybcc49AP31q6wN/cIh3gRs0BG/hfd3b534Tn7OE5ZJDxZqmMg8NZkP8y7fziOkvI9W2R8e66ouyB1kH9KMAnMV6AiFwc3nW5C+PcJrQNbijdYJGMNWDMyy/XWG3Y/ogDSzv+UVG+burx4yVjTQvkSZSDyGhajJrjXnubpE8bnz6z8sNc70VJuEEJZLlvgNAd8oYqJr/dUceeepDLoTaTgniJ6Qf3SLJQH9H2onn7yIZEGxM8KjIP9BofT5SHnD94al70h1oPPZ7KxBjfuKaymxTWbNQLmIT11ur1N92gjMcnzPPOJY/dOEg45BfxyGcqew+OO77N9s9gF+k93IDkiD8tfeek80wgUzv11ZoAHmrNhxB6HR6oC3+cY4/+eONxuVnCJEhNcfJpgGIl0cTwiAhOGkV8r8/BF4JAxhqp/7f0JUnt1S4H7gSPK7E4pz8PceH2BE23Hu0K4ia6FTYqkmAqXPnPvf7p767myHHZgrpNDr4AfBHe/fZ6jVo3Ub8mm+sNXPvuddhRpv+ugX5UWKuRL2gc5qT/gvnp+QOq46lul5xSl+t+2SPXledtcA5w63CdE/juuWOsU7jhyEnGqu6oTA76o4/kmz63Lo/A84QmPWmVazHKAX6Xigynyc/STyqRbhweS4ewMOY6IvhC4XGp+Py55cOlXP8LgPpoHuyW0IZH4WGTu5s5dLSnbWTXlZ/Uj+yUA3zNxT1AMY6clkW4Nm44yHiKW26deA6G97vYOMzAHQDpqzY6Vzl1UZ4uwFevVE6UAwgVyqNAyxJYAzceZfh2SBnAFwN8+1twZHmne/X3aLxZbB9u99zrYQwL/TwKvCTBznEkj0D9uQ3Mz0reXJHQnuBtFFfCqC+gLW6kg/FX3c9A48AasP1xsJhjPgfdqF4ghXL0UeAlDQ++RronFw4WV4CNit5/ZpGb3XVlkQ2e97Dw0noegI0KPQ7+el0O5IjkADrd/oRPAjHqCqKOucCgy73lJwU7ycxH2eFy9hUOH+FUac492KB/b2hMAB3uPBHJvT96b9cVnGgKf735Jm58GcWETLc/wY3/IDPqCqKOuaDeHuDcDW8/DR5uOPLRBv9LuOEXyVH0HPTDA3wOfVNs08bZx5Zx/LbieYk4WIxefWjv/XC2FmRGXUHUUQPiqzRO86JO/TlX+1nAPJ6cbfFi2VfjSD9LFl0+XCO3lW4z2KrNG1OvdnskmVFXkKQczLdO80veW7cj2xi8SaIvnDBmk00OnE31xY/E/pPEHQXNo2tvygsdzjBWe8XHoizKkagE/u56NPIynRM8bh/XQUHviz7qoLzfCw3m8X6jMo0YEawvqh801Q/5agYOYeV82XOsOpWled1IFDUZkkZygttw4+g09FHRsMHPGYyht5mizPsp0K8tthGRH/B2OA2AuZm/6UdW6LVOcHeSaYzID+APGb9iq736+bmXOV2sJE0BFNjg3s20B9wITf54q8XPErDRxSpN/oD5Il9AfeRL2vxp4/0Ic0Q2kOG6NC8nOT9Psuv1vyDCJvYyYL+LyEgKNiSnLpID3CybjxGINhZQf36WKrihKvrIF0AHX/S4Bvnlaa5gGzx6Y7u/9yNex6/tkQ/lka6J5DOeI3vgn1bAPXS1U70CnZ7XHtHkf76xs9HFvynOTcYPvzDsR2DT5O9tFb89SGSbQz6SihYa5cjZQw78l5cm6IPHTlCGIxK8RT1RH+VWg4eGdGMr9G+Ks51xjpMpbXUotG2z7xoPpHjnGUUr7iERGUbAPpJHwJa06fFC5WwiOeB9ZZtscP92PMChyebVBp8NAhizKbbmztk00cVH4xu1NlBEjkoXG89bjJel8cFGl3x/Y0CPn0QiPYHNw05G8HaL+2K05WriWIP+ACeLeptxYkc++KNlHso4N2qtZoQTJL2MRLI2sJ/2XCeLwFEU5lXwRILIflLeaUT5cPF6ZJ8DPpG8CfrwM06f4eTtjLDVHPAAAv5X4EOZerXpCvZ98I0w0jUxTi7+sUW6NhaHH95+YR/5eFmys3f0fBs44eSSpvso0xY/LUR6BT/PNx2iycFaRmVp8oMORM/V8mgc+hmtrTBse8E89AN4dpDXYx/Iy9pArEjexpLyw3NcMOYc32CbHmrhoR9jGJ2b7fuVh1V80Bywj+T6iy7fYruSi9nGrP32NLgmHDKLbAB+A8s9rCOCMRNjteJIQhTcA9tI3gR8FPxG5PU678qkfvL7Uw1v38YoL9gPjZTnCWOi1qnYLjYRXfzwOYnHDLKWaYCN+T4jyhcBn0jeBE6Li54aQ7jTzyeoGVNtDFrgk0eyLixuPzCO7zg++DjQF+wGA3E0FufGzFou4UA2CovbD4zjO64P8Tr5bF9sLSxE3otDvaeLTcS4fmAc3zYf6EmkJ7xkyVhi7XdGcS+lqEACGw/l3rYL4/qBcXzhg2eHoyeqU9sI8VuqWrb4nFzRUwaUfQ3/ODnIdT4K6ntemkfgqIn65YBtJAcSb6lu9qWuvhAdd2UcH7Ck/TBPLLOtWABuUqILawM+kbyNJeEnPOPaAqNYXNsBYdhE8jZm7XeuwTUYJvr/1wYb4ACDGwZzjkdhmn54ci9rS8w3nm1BwyGa2sbCj5p+g0bANpLn2MHwuYynjWfbFNsWRrShu7DQmGMsQ63X+z9Edg4hvcQp6wAAAABJRU5ErkJggg==
 • [1] https://soleckujawski.pldata:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAG4AAACGCAYAAAFLS4+CAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAAIdUAACHVAQSctJ0AABpjSURBVHhe7Z0J1CxFeYaHfb0CsiMXVLggYRUlEpKAB02IRKKEkwUCx7gkLhgkQDQnArIJHlAEjQgigiwKmoAEkLBfIIDsSIDEfUUkmJMYBBGXSb3T3zv99tdf9TL/zF3w1jnPX1XfWtUz/0xPL9WDVIYTMhgOH+xPxdG3wRMiQ3v3l431pcIE49rrNEjoqNAYddbxFw/EjqyzjiKsOG603mB4ymE1m6oD6ye/VNS/+nIpb80Idt6mcDjN9GjXHCNnyv3cRDcY/pehSs/jpofd7yYqjt+3GgaQo17eatrQHo4DCr1S+bbV0BmjUjOMoN1LinZRckaRfOSgxRuwvaG0C8u4PEYjJclrThT2A5s6YtcdCoNIV3FkJPY3XLf2Fqu0Kxm9Uh31rVdzHAsNNezkyJrG6kRdZY4VhRijXttkYz2NKRgrEprpoUsHw69c0eLI9nthkNBhUjd6m6lQ+a7pRoZiV3Hk2wrttedVDQnffivDlg4UwoBOo8gCbb6B/ptEcK+0AR32EpnIi38ndFTZxMjJSqPjt6RttpUyVtBIjVnDMCzeiZi6UiqbvCuT+MGnd8If3zF2HBPZRZh9o3Lc33aLug5vfdR//+ZSR73+X6k8URV6+O3qgS4KqnKAfQPKzbdq7IH+mjPLRAqDbiptAn0UK1FXzN+oDEqoUxmD83uXiVCzTz/xrQpzmPFwueXKNhP6BKifurPqD8yvrhBlje23KtsIjE802DMZ8X1gfsU/qFd2BYE/9t6yf30mln0IlAlRU7HLtnUHYA5jdBa3SZto3BWsnRgML0xAebjV30zACDr0GcAcKv0fuv6xYgNfcqvVSddtV0plmkB1apOTJQaD/ZyiCXMaE9koapPalZIzGrfbaLJFgrCcmJSrOWMlmYRy8KC0aYcacTsVOk+ChZhzGY0YexkIar83+s0iFXWaLXx7Lwp6JVtxhWKE7HPEatNEmKwpwPLyDXHTJ2ObHLVkTYmYBOBzE0T2kB+wd12enVkURHWaSD+w2Qf6mQqyrxmDMqCXaTIPk3l94xuExkygZAM26bSTgwkUBlwxQTvKmAhU4mjHo8E9Gjjie1ZX4mlnLDQjDX7EG8r2vDXqwcGNCdqgX4vrBTumHZ/ddiqdwJ/8vjiYjAmiNuxYK9mZHZ5m4mUKE+BDmYkoxyaEj0+Yfc3gqG3CPhOw/q0dBsONUg09ZJtvXPqTMNkvZb+eIODjC4vaJ8PsaIMaMvUl2c3YBgLi55f6oGaiKOFgq83rwjaYDIcmUPtExx2cSWZf5TVFGwh2wGsGwz3EN0oAEH+Up0+yuz5TthEYcJZMhBo/VGgHwmRor2LtCNgRJlKdt0W8T7yvbI+TUfD8hDoptEMbx4cjPXbz0UYsxh638ed0J4TxqqnmIScNxj4+srR//vuLNv0ZC7I/Z5tCDx0BnHE0BrLvWB9tDY6jjLQH6j+WeQGhsQYF+BXEZJT9QNpNJJ9YAahDzd3sLvY5kr77kbCPJGBHzk1EdspJCfEZDOabAuBkghpPCoJre5SIRQ3JGolXOVmOExLLST+FrLRHSaQsR6WyZiDrQoqn7bDcGhiO211xv9maizqm7vBK6eeAXSDrXGrOXYFvEaJ/CQNGwLZwmU4ZBURgfGqwD0XXMvr4ea6Bec1scoh76alV2YGvLXUqf+LmwfBO2RGYBjOdHFhjtcFwnz2KRM/eNxjutds46XC1VQbDn9gh0+i7f65YnlgZwYGhPX/Dur6JY95e+oN3/Fls15WLTy537SIsT6z0cFAksvF4H8JdQoAPC/SbBgr86QCNF9mbLlYqv7i/DGJOY7yt8tO7y7b6YHDYi9dB0maVlcq+Qj/F2ygWN1a2Yc6t/CQ4K6QD/MJpcXyP+iiRLbBcsbIL/31rddBd8QOkbPnl6zkie+JtFcsVK7tgAXoTDZQ6nPTI2RDo/8Pa0biAxYuVETlbCzQ6COtl9NG+HyzAvnIkV9SXeXJYrlipmGGl7bnklFjueeQL1QEDyNm+57NVOfZo2Ud+yneyfg7LFys9V36scEC7qw+xRGM4WEL5QwnYq9z3r0rjeKm1qY8wfaycBCZsg4PFzzAdOGPc/7nSFrLnpZp2mq8J84+VTTT5WNAxkOF6PZXphLSvg6ecfdqvJLImLHaszPHKXcaOreyyXSznRHAY4F8+Wk4CJ9Z0QgQ/d1BzgsDbeMwuVkbcdM5g+Kd7FW31u+fiov/Bw4r6mXvGwce2CieHXS/sUH/ji8n38DIeJ8E25X2wXOWvzMho2iAPBoz/Kz9w6G4w/YFW0x412+oTcVBpX05u2pO85bxYzsGijVduY+tDTmj7ohcU/S6/InQORiFQoRprvyv4P6Kf1kQH/51ryrbqUVMeAb1/Megvc8lPjjIfpCsr2x6+99XJTYKOC7zxdWWeTUyGczypXzVk+xGRAX5iAW8PNHlEFxuC/0fNzTzURzqgfatLoSo8kAMEf6HIcR0oaiYGUcwmPdBjKDjWEsWgLPLPyOpCgovIVc925KOD97p/dnr4+xjot+lVxra3I2Y/GNztFE1Ewb4WyJTfS3w28eHEvycsccVG+2jjLBb7W5qMfSWSX5yAPDEqWcOuwBd0OS4d8ccJxoj0OeZZ7X1Tu1LGRmIwvEj6SxIYm15oTRnrRK2MDTyUN9nMCp8zl592icYSOnoZwXcKan4AkbUS3lbBzR1qz3tSgLY9sI1kiWcSncr9PJ6RC0iazm41+TWhV9F7EFPjWn+ikn5CtQdXvdKka4Jn23AGNRfDxjG1Mr5Hqo1PJWDfBbydoxgRuCTN/GZa0i5iPIBpgzzGYi2jQUQD7ApjINg0igZ8rlHd73uusGxyk/LI5bH8/+TyOmCDqMimwUwnF8W1hONz4+Bb/xrbzhXLFSunwQorDIav3rWc1O+8dDC848L0Y3eTwfDmc0t55DtXLHas9Hz32ljeBGLjmKQlqqG3m00byxErPdzS7Hf1Iws2HyccbrbxYPijW2K7LjAODgZHemA2sZIwENte1oT3JTj6RbA75/0i1Iey+xt8LVesVDgoknuLrrdW2fY+Cn4KaR8D1mvzI3RyvDFOJ+qx2LEygoPJ+TTJFQwKp6/Q5jmCS1Lb+yl7m5+CK/IjW2C5YqXCKxLQNqdxv42vX1X1ARgYDiqtZ/0LTqrqozh+Yjk7YrFiZQ5zGhPZEG9LOMCul0WpjxLZEssVK5swxxG+r+h3nMLBoe1jR2wxvzqpLv6WK1a2AT/8vzx11zhQZ3SAuORC73jw8HyD+gDIIntiuWJlGz+7dxygN36gTYONbEHOnliuWNkFC1Bpd6FtoLgyydsop1itPh7LFSvbWLBZOdi++MGCl29b1Dm9QptD/iIeG7BcsbINvZwCbPOiar8JP1hwRiDLgfy4g/Mxa0dYrljpydlZkIpeZeuvU5dFA25D/dBmrhyWK1Z6zLjW92yefs5EcvrgTjYdNAf7aWs/bDXl2sY1KJRxHDlgl4iVxIyGt11Q7bexg6zU4OGAdeC/neAxScovP71qg/zs6xgjLFesVGCz/YKxQ8jOL4n9IjhADpqyQ62NRYWoQ42bwLRPH59PMZtY6YkCfvqEaj8HfQkGqBz510V9beL6s0sb+OKcAW5SYh/Qj/0IyxUrFdj8/P6yj51h1RMLWOO0d1f7HByZt3op3+PlpZwxtU/Qh05liuWKlX3JXecVwcEqiAEd7kNQGWAf+j/cvZQ3YbliZRMfODSWW8AKkY6Dxfk5toHa8jvsqLcWOvrRpg3LFStzmFOjztt4OSeDX/RsA/XR/tVnlDaMR7sclitWerh3jnbOxwKOiWTAD3Qz66Pt47FNvbfJYbaxMgcTdCFn7yen8ujy+zOOLGr1a8NixsoIDqIN2uZ8MEDUase2H/wfie2mG5Rf9GoTAZtErPR4O+2zjboLmMB11obfW/arxuIE77yotFE+dVxd5rFcsbKNEw+J5R5LUgGD56unbfrgyNhrE7hgx8eC7QOfr8o9H/67ca5isZ7IaBZwgJY81OEYJm3eYjV4TWLHhPp4YCdnaKunbCOHaYIcGDjaqDkJ/Pr2trTril4ygpiVm9C3SkRO00Qnxz7RyVLv+03ADqujVSanRE6TgvsJtD9KmMAW5kQAdV4GTnpXta/AR/s6j9bJeeeucPm+UYLECe8s2+COBG253qDa5yZDXvWK8oJW/V7EiRHOYxSLHUJDKClDm/IucJA5MHjUkV/bxGDDcWHFOqzhRh2us9QxN05OA6FNXVcYQ33R3m7Lql0fNCbGxUWu0D/GZBxvZXJ0UGftM4FfrMzj7ZtsczAG80dy8IC0VT6yuzr9oYFXVgwTTICtpbpt5/BKRGhu5lCd6r9iNWWXJv7T+gNeqKYOaGOxYO0DJvii9VVPnQ6ARMvzEPifeVRVj995WDGEeuB9KdeVXlQ+stOr8NDGpxfauKemYphgAsojndfTRvXoN+lf4fS0wcXfbHudvpsoG9zjhFTk+pEOcGD3uSPRXg/Uj3FUf7TIPfD5nLWxgLTGUCx+o7LS31f6KgccGPbYVc/Twzp41RPq9t1zMLwm0OtYsOqR9iNsXHmltvn2PcBq1bEmquf9pW2TUz8fg6yT8Dqu1OlJdk8lssqa7DcSXt7Wx+XxkOGGCdw4AVnT4kiwjWLixguVERzr9DKLMSqbJEIDLyPQEcq+HsgADqhqH3gbgMPp2tdYkT05X9ovSOCOZfMdl5GStW97vA6/syBr8mmD/m8Vmeq8jBxntdpYrHEZK0RZkSlddRtYP0KX4PJ+nr66JPtxoiwnx0Y1WZMcLCpdzh7yRK2ExgA6XHWgfdUrs9RhB6PJDkCfCEvooMCmyW7aOi6JFek8WLwi2WbLuyKnHMm+ltj3la66KG4XzK+xhI45uHg7wDpB8CdHJdRWYy+0vpKzbYN7QYlOpXNwrCofybvQlKNLftwvCzssTJHqXmV4szlHgcnimBwuslF9aj+R6F00wOicGfvk1EDWFY3viXSQRW/1xMSlEowB/8bas54c6pyd6eZcRofjNCjb/O5RWVciH8bSd4m3szsmH0hMtYTJFOq4mEQb+yfUL0J15jez0nkgnrnoeAdkYpGUyhFeHYiXkbnoEoulVAambU8f3ctMllgiyrOJOU3uYKuNJbaskxgPFL+QdQeYt2g7ZlKiRMtY8ikaeuRtGUsuvxYv3PZ27gnXE3rd0spS+8Jh8We2OW7WWBvy0evz+s02KnWUg8duLPr+PNuSCMecKBqR0ZKKjlfH/6Z9E6+vy6P2+ScW9yJtudlg+NUrC92yF24R8XG7BJPgWhz8V8nkKmw5v1jhXH12WFAcOFPZkozMp2hERnOhKS4WdIzkffmf24oc0dOduoCrq2cx9yaOfttg+M79Y10XuF0Tsxm8Pt+VslnlIoi9pt15oejqoWcfU1woRt3r96zGmAaf/2AZf8/fjG2ga7sGLIJxE0UjMurCeceXbQk66m+3RdlW+TRgPLD28/I6go2kvDnxBwl5au1IrlcPTkKUi0Cntm8IZG1wrIn+zl2QBGP8NaVN3Jz+S+AT6XzcLviN+MZEJCdbJ6LcbTTFBFyOAu3cM5eb4HwSRSMy6osEbSXyj4h8lRvO7mbLDYc2zvp7PcA6/Iz1oSPKNmNrvwnYMl9En1gejjUxt0CAMTZevx6LuhzYJVf7LvjV5bugGw7XWEY2IMrXFfhrniYi/y7IWOc+4DauPauSsAZs2MYN7d6/DTyNSeNFRBuPQD+NJzm15fFEMdqQORWNyGjaSNIKTbppEW24CNj6cXelax6165sP9kZ/57kiyWeGz6Mbrgk/1jaevrtffAD7C0+K47UhcyoakdEs0bxsz5JoA3r8GPHxmXt0c9/Y3g79rV9Yj92G5C0akdGiAGv2oZYBzQTdaDlgt9PW5dgWnlNdpqFrnAg/DrQZtw+Mk5g8SF8kaSv32tNvpoVuxDb62jeBC/hRIybeBHhuC3WQRdupCc4nMVmAWYFnu8jgajSt1QH/SA64sdroY5tDc2o8LkGFcerSbzr/NuiT6O/cxgpyLDDSE9p0AfZYrxUP2kd/pRUHwx/Zvda8M5F2bCvceE1sHsgmwedkGxdcY3x4pjvqSWDsRNGIjOaKj/10zwUG4YOPF5Vhh6Hp1I0C/9VXHQxPf0+5EZuAD+rdRbbphqVcYQ72+ZFI3RF/GfvxnB9WReZ26QPzJopGZNQG9rgk0EzxuSObJvwG9NDurgRW44LskwnmQv8+q2mPI/9R7JsS8MNaOHihIMO9U9TrPPrCcSaKRmQ0FyRBhWgZtMi/K8e+ox4vghstR2T7ngRyUKY6tE+1RUhUpm2O8YC9CxnuoKWeur4grlFNMheevKMSuKKbNM+5x1djKrfbQn8EP2ojO8ANlgM2iHHswWUf9Wc+UMgXpPauJlN7EMWnfq01S7uznA3lfUBco0wyVxDnhwvzukju4Xjmwobr1mW6wXLADmP45tXFbduUaQx95iTHiwPlGoNt7EDBZr21y/nNFY4lUTQio2nRNwftJyWKwY1JIhnAVcnc4B6cDsLN0bCDv+o03out1mtZ9Pnwc4HzSdQHMW2+ekWZMNLnoE+OPvbcqCQnJ9izhF5j8z+Lfg9fVuj4dIQonsaYBohnTDe4BK7E1d16tW8CRxk0loffPw/+U6xXchtUdVi1kNf+4xIGtSP4ObJdoDv5b4saz6SDDg/xYly1u+6ssj0JiGVUA08LSdALXPAayT1983AjRhuTetpirdrIriuMh5tAojg4f6j2feAYE9Wgs0CPbEwLTj7SRXADciMSjaFjRp8b/t0JPClc9QpsYacyPGKI+fBGwH/gqitXbSaBY00UjchoUhDvBzeWSfwRds3H/iRwJyLSebgRyQbPL8fQhPqi3Vf/eNrLvkpscjs+XUEOI044C3gB6rTzMWYT3HDcwHh+sMoUfIfBxueADk/S/P71g+HlHyntve0sQS6j0gmNp8miyAEuPrk6L93IurF/mj4C1e6Kfyxj0PZtCSwThBV5GKcPvFaT9yhMgo7RKBq8NRSgj1W7owBLI5gPNyJl7DfdN3DogYPhK5Me/ipnPKyy/LBd0veJo6s20wB5gH9tjOIYGmo8s1aN3p6APAq6NIE58IV69r5SjjMHWBeEuhxYcGT3nesxzzQ91kr+3nVV/VxBfH0tAGRCVYl1SiHD2nI0igIvbrqOjXb+xSDHJ3wc9A8xvYKVLs4LHp3B+JpnkutJFMQi+FQIXrzqC6cGrKPAixsbfDg+1RFsTCyfTP38jYobRHYzHWTqzxfAo3YefwtXDsQAGE8uHuTRSo/0TVQVasA6Fxj6Pcym6+71JPDZJ7j/DTWhXmU5/IbnQ3jZz6H+bbY59Emruo0J5FjGWn0gwxKe3odxElWFGrDWgAwKomezU+d9ZsETt5T52uCG52GyLtA30vWBcfAfhG3E9bYA+vha0p3B288vdKcl8P2q25f/pYmqgkCOF8aMRuhAaMd/Z3Kn1bSdNppL8/i+AjnGGunmCvPmcgPmZx3BGI862TbSB1skzLZoqBJAFi1OlrOnjnXTBL5tNmDXHWPbCNjjcoln760/zPmgfVLshfncc+XRG8oxX5TQeZNcbsip9z4Aj5vDbz2VMVckM4p19nLG55lsZ+tfYH21IYyFOhp8zg9Q7/1myVnptxfztuW+zT6+gI6bz/EDOCYZxaGP9yW6GtEmJiOUB7JyWelAGcpxGt/LqcOTiFH7wWNJXG+r8Lek9yPQRd+phMtSR76AeSJf0uT/vrTHiKV72+JoDNry66PJT2mzNX3xTokMCJ4/ATv8t0V6YgFHbV2JGpPYyeQR9KGt539vL3Q3ml2E5oqADh9Hfs3zExP0bYqxW/pIhy/06u9p0ud0PGmL769I74FtolgmMTLIYY6d5dRFckAd6mij3Xpe3UeBX9tOkebw/kouBuS4xK6Lv7bBrSIDenBD7bvAr67E4Jm+zmqvg1AbQHlOT6DDuta0u+bM6kb7h7+K/Qi+F7DrDF/1U5ifdQ7oH7qsqAlXN2ff+yiR/uMJ+vqP+7Z4HsZJjEpolKPNHnqA0yOR3kP7SAfa8uEBbVizFHZrz0u70C8uQJuxGaMtVpOeP48incJ8XW2/5GRNWNxx6ZSE9LElzJHzVT3IrbgbcWQCNnzoTg7GjnQEep4RIF9ORLbvT6gdiOyagA8eDhTpCGNjftaulIoRdlF9AELbvng//E5kPoDn2am+K5clNE4bUYwcfNxNF/++sQF88OB3leFHeJTLZDckaqViKMY1mfa70tcPLyz2BDkGzyWJpp8IOfCc9SgemGd15NfGJH64Q+iwBPPzoIePtZfJEmG5KVFxiPogOqrSho/VleeiH2wBzqrn9L6faCzp0yEfwAM9ifRKF5uIpd2PazYDfSpMExrLfFdKtJYdErUAXYC94p8YqLZdWZr89PDV+gnVqW0btLdY6dO0X5k4ocefaYge9Jej7xjILP34BEbS9l3bdywSO+2zTVZ6Je1jS/CUHuZR9klAj7b36cJc/CKg45kN79NGHx/JOZUyuhYxSqTALpI3gRcO19xHuhz/lrAnmkzER62OYjcxixfupAT0eCA6amOqZb/E6GlIqIEfRCRrA/H0geV9mCQfmcSXp24iXRPqw1NfKpPfbqslZlbSd3D1iAL6hLKu8EqrSNfGpH5gEl9cydzXT3+LRnrqEousHJQYrmsDaBhQ45c3nooFm0jXxqR+YBLfthcOOhLpFbFdrKV1sNSvZ23C1Vq9fRcm9QOT+OKxuhw3oa5LPDneCJaogmNp4SQiWQSuwWAMDxZ5OSdBW8jUtw/wRa7XWTuCT9HtAuwjOZCYqyeW+PKzxHhCrPuytPqhbzydWGrL/onRRHBdoU6wDfhE8jYWh5+wMPGcLD9PjCaJM8TRhiCwieRtzNpPT78Yv5ZlQWK8Ec5OcAOhrxusK9P0496k8LXEstJQxo+CJB9K+A0bAdtIngOrLvhciV8mlpUZlD0Tv0pEG72NJxNLYRkM/h+il55EYKk/FgAAAABJRU5ErkJggg==
 • [2] https://soleckujawski.pldata:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIUAAACFCAYAAAEC3QuqAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAAIdUAACHVAQSctJ0AABYwSURBVHhe7Z1bjCXHWcfPOAEMwbYIMpHZYeec7j67iol3Z6YvZ4y4C5unIARJXiB5QuIlDiiOjQQPSMkDwpsHLskDEuHyABF+AJEIEAoEAo6FktnxzJyZObc5M7Mz6ywBx5BkHaPYXlNfz1dn61R/denr6bn8pL9muur7vqqu7tNdXV3d3TDx5cB9Y9Rp38FFe14I3DdB2ywALL/ZaNzD00CxkQorI4bSRg4A/2/4xzWhIAPJAbgwiWQqX1xg/7wVlteWnddNgXRB5rjz9cC9M7g6fwGzSCa+W7gVODwILmqJ7WA/wOUJqYPssh2JWd+DaTHjjtdNFWTqHwFIE9O3Au8Nld30PxI8kCjMmjBJg39+W1olQHQWhdnJwhMJCGxm7tz13dfZcrwhYHnVd5M/TFUgGR4UF5OYDCCPrAEFDyYLs+2BgxG1MxoRS2XFxlsMDk7WNbEx0gaTM3QByUBywth3HiANBbRBuDMXJpNM8mVDMYCcJzPJlw1tnDn8lJIIwogPj/i/kXg/ohxsa8MM7onPjpTxdrCwJKerCpv+RwLSuXqhe8D/x+yYqWU5k8MdRWFWAw5i4nIDftpTCQJiANGGtJeNdGjtdDUC0hSUWAUuzM4HFVgndMsPb6KsgUVf62O7iBgAk3KTKqbYApg0xWHH+6dUAQm4r7KFuIGpZ8AWJ/05XE4N/+Em/HVBh5H7+zxftBOXWUKi8jaI8WISCRI8XxRm5WIqFvQ9YUG3VtxhyrEAoEyIF58q4KRjE1ysyHqWDo8CiDfpQMHC5HSqQazM1rL3LUzODO944eLdAnBRC7dV+ejyZEg7W2dgx/ce4/ayIF9cZglzsZOEaJ9Am0nA7WXJed3F5kdiB0S0UyIGwCQjh/Pz3y36qXxN+SSZnBQUFksMxAV7PIs6OfbA/+Llhyg0KQ9+EQXKNLpTBIdR+6nV40rcgb+HkfMUZpXHKGx/impylcAeXfOz6Tvk9u4tNz+EJjG9ZedDlB34o0k2xGDXfSfVdgd70R+T7dlbai7kCiAgxoG4mKznRse7xp32ry40MTkXEIfHPOpcuobJNGyVJ909TJqCJb5Fl2+C+zJndc/NVADPB13PcgnA0JbBM7vL7uuYNGFt8Xh0tPfID17mdiDMTkVXN9KqytgQnAYr7SH/nwvNUkH66gLyPNFGXGYJZD/ChBgvJpEgwPN0QtNUTPkOO94nYGHddxL7AsCNRYnpsVEGNti+B/5QvjEYzxeFWbmZxDMFXg9a3+Q2Jtu0TOLZBOY2NrZpmMSzCcxtbGzTMIlnE3jQaXa4nck2DZN4toG5HWgQuB/F5FxMyp78Y2AUOf/KbW3sbZjEShOU2+p8dHkyE1t+sNpQHKxkuOMkgIAuT4afk+KDFWDjxOG2lFi29fBTwsbGSYTby2J9jESnGF0SkPkmJxluL0vO6y+1rsQOAqLtFDxDd5NZhvvIgl6XuIzmMRCfSp+gzVTAfUSJ6bGRgCp9AsvRdnRVcB8u1QArz2fB9UOUB5H3cW5sfZ1gQOzy34gufRyT9Yx95yJ3AmFyJsQ4vSzXMWKAyi8DRVQXxAO/9UE0ien5zScou9wXxCLsUv9PqEJUAnt0LY+D0PsNcZAEljGrfhyE7U9SLZVW7EL9+ER3UtgUrhqrEJSHRc+ecdT6MaqSkgr5oa6xOETsKfX8hZ9E8+qgKsKFJpVAlc+FJuVw1HGfoQrdCAo8ROdA7DiJgkFBNMmPfJbnwmwrDiL3g1n8siLWkyt3V4kKillGesvuT1H+IDQpnULK3lls/oQcZP3KxRZmG+GFyjFExYYV8KXgoiOXPVia/3HM1tMljtqYpUX24X5UOtdu5PZi5wqQy4b1xCyaTRx2FIVZWmQfUXH+UjIu19picpi9LOSyYX0xa5p+4P2ZaGh7FbK53PqY6EcJJsTsRs4LVB4Xhisd+WqpF3h/jll3EQ1AmGzkZtD8OdmXEjug+ofzjcRNeC4MVwnasrWZFsj+Ku34xzNY4P9x5M20fyLXDZOraYz9hca9aF4L5PrFiQeR85SYuOU3n4gzUiLGoIRmtUEe9DhY8Z5uwBiAmIi2qWGnqqkDkyw0qxVi/aAdYCpdYWNRYhxZ1DTOWSPWD9qhsD2DI8aShSa1QaxbvGccRO1CjhkiYjxZaDJzkscM5+k4Q0wExYk5kWOKYgWknqLA73vgYm7kOmFyOY0ByHFloZkSyge0+tBD34MmmZFjYvIx2swcjELPOC66tuxMTYz8xo96D8JfypYrz0WeHAuT75L12sQWMbatYr8l9SDzGrsAjIOnwOraBMh61WpL108/es7c5vpRc4vK4zqObkb2U161crKOZ6RBjm/S4Go7MvnFgTXI9sbxDA6MBMnOLxQ0w1IkUYZG/fD4wo7KA7Es8gwFI3SybaZbCnIQEGYVyjrx86TEOkbxcQyeKAaxf7WnaCoGZmUD7lUXHlTDQcf9S7msQZjuRpTsD9p7tJiJBDE3Opcmk5JFbRR5azsHqvsmxsnOeWC7xNTEJFnMJNME2Axo6wH1RLtqGAbJWwqy4B4pmueCxSK3vCioD5rPnjN9F96GI5zAmFcQB0OeHm51FprrV50XtyL3DtwzgUEVEPwPaZC3z2zQ/PSwzlaS2sppBDEw3MkhPsvgAyeliMWu/AyRht1HnR8gK16ibrEysfh6QFWS0tpS6/X90Nt86RFvnrnNiVsW/5+7+cPuD4EN2FIxKB1HmCFwXUBVjAuuFQ4i9/1onpmjwH2/+DYjSvwapVJU1yVcu6H7IpoWDsSmyuTqp5gvkgtqkIdrN3I+g2al0w+dz1B1AG0ut15Ds3KQZ95zpZnVXzQbim541mczjVCFgTB75lB1A2F2MVAFlNbiOVDtsZidDypw2t8gv0fbD5yvY1JpdJed1+T6gjA7G6vEAMggdL+J2UZ6oZfYQphVKkNWR7lcWBfMTscocNflYAeRZ335K/tyXTcNtRcE1FUuG9YJs+0Q37TEtbbUTPVzkP1FsexKrhVY7zTxM0k1xUF2BmGWEehnQGE7kfdXVBwuNC+dzGWPQu/lTI5sK8s+4rKsncXmB2KvCpDLHkbe/2CWGtlpq+N+GLOUbEQX5mW/fui+j7WGaeC3EravTs8fMZYNB7JUDojswwV5q9INWlFwqosDVIBctvagLRvDFsUsJcxOOdLc84/PMlQeVxykAmBdrMoeBO7UEZa1mNV5V/ShBDY7obqxquyhyv0iWGfMuotoAGJJVqc42U8WX1Eqj+vZRuMtcbDy0e8VbCnRb8AsI7IfJbDrBt67qTyuOFgFyOXCumMW63hIN2iGfusxzDIi+umks92LmlfjYBUwXG4+LpYN645ZyQpishWyr0qbfvOfWeCpXRPOKBimUsQ6gOJEuXKTDEvk2b86gf24496G/6HcOMAMkOsV16XvTz86uR06t9HeCtalHoj+Kg063v+iy8zZZOso1g3aYOpd96AM8661vUcutK0FsAeIdYtn5ogJILRNhRxD1nbQ/As0rQ1yHQtpCNUQGRea1YpEHRMJGdgLnF+T44hCs1qRqKO4kKe7K8aRxVqiqp6jNfJeXMgeAehu/7FL8pfRrDbIdZxKiB/+yAhsdTGWLDSrDbCuU/UTF+KEHMixRKFJbUjUT1zIe0m8G7T/WIwnahC1DtGsFpR2jODI8UShSS1I1C2RkJMd3/lPOSZXz3c/i2YzR65b4Q0ByDFFocnMSdSrgGuNBH2/9XtiTFFxvz4le/yFk0vFzHuQb2DFdWLn+FxXnyrEmLIGkXcLzYzIvmyXyn35vh3IV5/OtdzjETrkuKJGkfcsmpGI77GWhSaZkeNNGlfOiBMLgJ2ilKPXoK6vvq9B2XPthe770CwTcjxMTo5ZjoPWz2BWbsS4Kh1F3gqax3Svtj4q/45loWlqYDxWjDM1ZgnD6WImCLNys3sl20RU8JU7PaK2Uz7tw5HjJG4lyAYsqbAxxfVl+8mjXBtLx1uKyuOKg6fDfDyU73RlnmGiQIxtK/Db9t1vUXmgtJNMre50AaIRiNWk0JFmOb6NTH5xYAtgXax9s94NT4Mc3yT2G/7OncD5BSqPC0NrkX2MU5hkh81O60nMKoRR5H5ALsMk8KPSuUYd5x/j4AoGYetJ2Qez1OSYMWMN61n+g1yGTv3Q+1tWCe1tAwxNIttazZgBZEcQZhUG2zM+S5WjEvhcV7xl4LrmeVTKHrPMUJ2ZtLPqbNiNLv60XI5K6zhfQ05/KfLuj4MR5J5VB9DzLNv6A0wGTLu8KLDtB63Pw//DyNVeHBYyz5JDzbwdBu43MLtQvmy4LgGtX3nH29BcC9RR9s3dL5IDgkp8HmKOeoTpRd+5iPlGSpmLzaEC5x3oLQPVtQlmFwNVAAizZw5VNxBmF4uqxc/UEzwc3QPxVT7TNYra6n5IVRtG/GwHpXHo3kTTwjE95VfU1whTobvxC4LR4YPQ+yU0z8xBXZ/7lKEqRglOjaxhNo40TwLDU8Jgc6KeBBaB57SpSpap2j0bLgJb9ky/LUDFmX1/hImD6GLL9EaRW8wGzc9JC/xcQH2/9UzXd16Fswy70Mq9N1KCuBAfyumHzjVeNlblnKphjX/PXtT+4qriG2J1EdQP6snqW7tJhSea/YWFe4eh+22q0U+q4NYSrBeu4jkmth5+8Hu/ZDF2l1dw6IfrdT6+AOdxlhZ/ly/OxzzThU4RgvX9KltvbIJz4Dw8DL2Xi2r8tcWF13ZC55Vh5N1f9jk+rjsrpxc6t6Fcqj5pBe0A7VF23WsHrPBW0Po/qlFsBaN1e1HzcQxZS0Zh82dVo4q2gnY61TvIQcfVfgNKJTis73e8P8QwJxr4kiqsD7WeJt1g7YdhTjZwF5a6l2jSKHL7p/0QCusH60mtv06rx3fIT17bjIPWL1IrpBKcS9kvwfhGk9PMYcd9Mm3fqsfaGd3ryw3Nwz2URpHzBXQ9R2DUcf+Nai+Vbiy3P4Wu9aHXsT8ywGQfdujM/cSIgrlR6P37Xse7fTPw3o1pJxZoJ2pylEqjqPVedJ0dUGl+rW8S6yyWcgt76DW+a42dZ6kyQczkVPRNoP2o9ZMF26PCl/pMAzPsqUrJGgZO4RPUjjre31BlqdRbcgJ0PfGMwuRkOlJVfi9le6m5QFZCUjdwvo0uhfJCisOpqF7ofg5DnAq2gpbV8D9sL3Qph02LQSf43lrqCcEWsCuaEP+dsz1lyeoF1b1OsAqgneXv21GC7YYuxQHX1KbJVaBB6D6HLoWwF7pTD6WPhE9bX9d8IV6n1QwfFqw7g07reWpdRcH2g+2ILvmAQKbrZ8gvqsD1K4236Y4EMCKIpsrJqSax+NWdbyuisu0Edy2p4KLgsW80z8XxodDutAB7PT9FDSP3FcrGRnHBpwybr4s9d/n770PzdHxl0XuQCihqEGT/6K3Iy47zABVfJ9jr+Y6xH7q/RdnYaOORCzBl9lQxWDYPn8P2RXM79hca91KBRPWi4l40k7XjCILb1xDjTYs6q9QNWr8ZV+QUsem3jM+iwnZGcz3smKp95wOoX+Bdy8PI/XmqjDQaLDV/B2LFpyDDeVWl3cgZxxU6RQxC55PUuoqC7Y3makzz0feiYp9pGYTFfEByD69MoCO1RuTbaEvoxJ4W9qJLN6l1nYhtbzSlYQ37HOmIgt4+mhYGu85+miori1gnazIOASN6lI1O1xdP3+UqsK556T8ItjuaJqEcuAq9zhU4Ij7wkUfiq4hGkd2k3022bv/SaLwV3U4dsN1M40xoOg07CmidinjqT0XWfoBK0HFlYeMduBd5f53IZ+WNI/dPuc1Z4KjT+mW5HUTB9kfTCdrXQcDEVLQrBbaRMg1C6STfe4EOFQgXzyRri/r7Rszk7o+k67uvUkZcq873PYCmpbB75R2FPYG6YXpJ0xkGtiPVZlywH6BpPE6g/KXCs85oVipri83cT+GeuG/3zwDds+uT4f+vGG6Fw+ewY8OSOVp02lT5aTSzySUniP2o3aXajgseem6sLzva910crsxfwHilAy8YoepgKwxzjoaXHtFf7cH+0OiG6p4/9NJZnEp76FQ9bIUhztGjvZsK+wM7l6vnJcClHWvpSneK3cB5F1UXG/XD1jMY5hwFsD1195pgf9B+2Q3yMFalbAfO16j6mATvjcAQ52gwbvM67hSA7gim05bf/FUMcY4C4zav2+lDZG0x/XvcQeh+DoHV6aNuHU2ZLK8ogsms6H5OEnNHs06XpBSwZ1P1MgkfxD1H4sjmkrQug1c6TIc8nZj7TI90dcM4eHUF38bHGnzmw9wWwI6RaXBr/cr8uzBG6cAOPPYfuljX91pZDXMDs74hlobV5WxvxdsQJuAUDRxtVT36Oj2ZluqGGGOmt87TsuHT7+W30ThqPY9hcrHbcfeo+JTqMs0v1a1zwDjJZqVV2iSbLAzwEx9ZdRi1r2Oo1FDxjJpxx/cgwySbGMqYq6zpeHnYenj+7VRd0wjOo/KXDE1sGuY8qjSrNoQyM03HA2YxcbcI1ogvvWUVXsPf2Qm9OzB3sxe277AGjXcCuAJixcUbFR6EEv3SiG2BSmeArRtmtrHt/kU0pal6in9R3IjaX6XqW4awyMbmUvMJKt9Gz763mrkfuaf4A7AXk86CBh3vE2heK2CSTdZnPtJq54oTX+YePnx/5lPYqOP+blzxkhjiR751sj5qwTU2FUDUduTU5vv0MoPAU35Xv0gNw9YfYZGZ54GMomI+lC6zEzT/jipPVOqxFJsvLBf1gHEZsF/AXJZ3eKZVP2z9FxY5B5+8pGxM2ix4srFNfwe2L5qno8pXEZTF2jsv5J77aVLXv7tR1yzfBSZrraCXqdi8iqCX9VUEHPjF6e6qgSAf7NCllmyueJ+m6l6UxCHikd9WfnVcpzztWPl2gkCm61zQTsGvNyqDUXCptP6G2OisLf6esjGJ+f1KXNEU7ESudigBVNoYySxfhFY0+6H7DFX/IsQa/zugjO5S+51UPqVe4KVut/jVC7N6EZrI2HcuUgXL6pb3TeNCgfMr+4WT65BHY7/1HogPG47Kh41589H2R+JKZMD2lYm9Kj9Jum77ctWw+JerlsVhyndimzSM3D6GjrkVXcr95UB4WS1VVkJVvlxVBAaLYOiXrJSksl7DXBbj0P20zaFZFjvqvHEjLP4Nv2lew8xOX7M/fY+j1nuoClKCF5DXotIZeHHF/dgodL82Xmm/cmOl/fW9yP0cdN7K6kNBO0F7Ue1Iadip4ace0n7aYbfT+jy6niMw6rhfoNpLpVp+2kFmmOUjMJH36+h+JtnvuB+GdqDaRyXemT1pzMGsamqFdNqN3B4cljHGqQTWL9Pnonz3jZNwyW8FfBiNWkmT4o5b1PoDDHOigQ/kwfpQ62nSwYq7jmFOH/ALKeITlONO6zEMWUv2Iu9xqCdVf1ud+k9QUsSH0OI/Vnv7v3/k8n1lNybE/w/v7YV/rBba48ztCDp6ly/fdxY/aw3rjU1wjonT+gH8N88/gF8s7NB6z7jTfn4144SWqgT1g3qy+p6/h2tWwHkY1A+da13feRUO/VmeWLcRxIX4UA6Ux8vGqpxwGo3/Bzx0/8MoIaGcAAAAAElFTkSuQmCC
 • [3] https://soleckujawski.pl/sites/default/files/pliki/ulotka%202024%20prz%C3%B3d.png
 • [4] https://soleckujawski.pl/sites/default/files/pliki/ulotka%202024%20ty%C5%82.png