Aktualności

Uczestnicy narady.
Rada budowy
Widok na modernizowany rynek.
Rewitalizacja rynku
Przedstawiciele urzędu i firmy podpisują umowy.
Umowy podpisane
Punkt konsultacyjny w czasie dożynek.
Czyste powietrze
Uczestnicy spotkania oraz na pierwszym planie, na stole,  torty urodzinowe.
Stowarzyszenie "Delfin" ma 20 lat
Kamil Bednarek z zespołem podczas koncertu.
Dożynki