Aktualności

Grafika - monety i napis świadczenia.
Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2024r.
Grafika
Od 1 marca 2024 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone
Plakat
Dalsze wydłużenie okresu legalnego pobytu pomocnika rolnika – obywatela Ukrainy
Fragment plakatu
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Plakat. Monety w słupkach, dłoń i logo KRUS.
Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2024 r.
Plakat. Druki PIT-ów i kalkulator.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT do świadczeniobiorców