Budżet obywatelski

Zasady ogólne

Tryb i zasady wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Solca Kujawskiego

Wybór projektów do realizacji w 2020 roku

Procedura wyboru projektów do realizacji w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Solca Kujawskiego

Projekty zrealizowane w 2020 roku

Projekty wybrane przez mieszkańców i zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Solca Kujawskiego